Вынікі размяшчэння аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, намінаваных у беларускіх рублях

Апошнія 12 радкоў уключна да выпуску
Архіў
Назва выпуску / Рашэнне аб выпуску Пра-
цэ-
дура
размя-
шчэн-
ня*
Дата
правя-дзення
Дата
пага-шэння
Тэр-мін
аба-ра-
чэн-ня,
дзён
Аб'ём эмісіі,
млн.рублёў
Фактычны
попыт,
млн.рублёў
Размешчана
па намінале,
млн.рублёў
Размешчана
фактычна,
млн.рублёў
Стаўка адсячэння, % гадавых Сярэдня-ўзважа-ная стаўка, % гадавых Мінімальная стаўка, прапанаваная ўдзельнікамі, % гадавых Максімальная стаўка, прапанаваная ўдзельнікамі,% гадавых Коль-
касць
удзель-
нікаў
Коль-касць удзель-нікаў, заяўкі якіх былі зада-воле-ныя Коль-
касць
прапа-
ноў, дапу-
шчаных
да ўдзелу
ў аўк-
цыене
Коль-касць задаво-леных прапа-ноў Бягучы
кошт
NB-SB-BYN-0137 рашэнне аб выпуску ак 18.07.2018 25.07.2018 7 274,98 274,50 274,98 274,46 9,9940 9,9522 9,7952 9,9940 7 7 10 9
NB-SB-BYN-0135 рашэнне аб выпуску ак 11.07.2018 18.07.2018 7 1 311,52 1 309,13 1 311,52 1 309,07 9,9940 9,7637 9,1986 9,9940 17 17 45 45
NB-SB-BYN-0133 рашэнне аб выпуску ак 04.07.2018 11.07.2018 7 589,39 659,26 589,39 588,27 9,9940 9,9679 9,8998 9,9993 12 10 18 14
NB-SB-BYN-0132 рашэнне аб выпуску ак 27.06.2018 04.07.2018 7 395,52 535,79 395,52 394,77 9,9993 9,9155 9,8004 10,4495 10 8 23 14
NB-SB-BYN-0129 рашэнне аб выпуску ак 20.06.2018 27.06.2018 7 70,92 238,83 70,92 70,78 10,4495 10,4495 10,4495 10,4809 7 3 12 4
NB-SB-BYN-0128 рашэнне аб выпуску ак 13.06.2018 20.06.2018 7 301,55 381,48 301,55 300,95 10,4809 10,4495 10,4024 10,4914 9 7 14 11
NB-SB-BYN-0126 рашэнне аб выпуску ак 06.06.2018 13.06.2018 7 642,71 641,45 642,71 641,43 10,4914 10,4128 10,2505 10,4914 11 11 16 16
NB-SB-BYN-0125 рашэнне аб выпуску ак 30.05.2018 06.06.2018 7 253,41 365,92 253,41 252,90 10,4914 10,4599 10,3971 10,5961 11 8 16 9
NB-SB-BYN-0122 рашэнне аб выпуску ак 08.05.2018 16.05.2018 8 220,49 426,96 220,49 219,99 10,4996 10,4492 10,2521 10,5959 7 7 10 9
NB-SB-BYN-0118 рашэнне аб выпуску ак 11.04.2018 18.04.2018 7 822,23 820,67 822,23 820,59 10,4966 10,4495 10,1511 10,4966 16 16 23 23
NB-SB-BYN-0116 рашэнне аб выпуску ак 04.04.2018 11.04.2018 7 352,72 353,06 352,72 352,01 10,4966 10,4756 10,2505 10,9940 12 11 20 17
NB-SB-BYN-0115 рашэнне аб выпуску ак 28.03.2018 04.04.2018 7 214,33 214,97 214,33 213,90 10,4966 10,4495 10,1982 10,6903 10 10 20 18

* Працэдура размяшчэння:
"ак" – аўкцыён працэнтных ставак;
"ао" – аўкцыён па абвешчанай працэнтнай стаўцы;
"дк" – даразмяшчэнне шляхам правядзення аўкцыёну працэнтных ставак;
"до" – даразмяшчэнне па вызначанай працэнтнай стаўцы;
"п" – продаж без правядзення аўкцыёну (до 01.01.2017);
"пд" – даразмяшчэнне выпуску прададзенага без правядзення аўкцыёну (да 01.01.2017);
"з" – закрыты продаж (з 01.01.2017).


Нарматыўныя прававыя акты, якія рэгулююць выпуск аблігацый Нацыянальнага банка
Рэестр выпускаў усіх аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь