Вынікі размяшчэння аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, намінаваных у беларускіх рублях

Апошнія 12 радкоў уключна да выпуску
Архіў
Назва выпуску / Рашэнне аб выпуску Пра-
цэ-
дура
размя-
шчэн-
ня*
Дата
правя-дзення
Дата
пага-шэння
Тэр-мін
аба-ра-
чэн-ня,
дзён
Аб'ём эмісіі,
млн.рублёў
Фактычны
попыт,
млн.рублёў
Размешчана
па намінале,
млн.рублёў
Размешчана
фактычна,
млн.рублёў
Стаўка адсячэння, % гадавых Сярэдня-ўзважа-ная стаўка, % гадавых Мінімальная стаўка, прапанаваная ўдзельнікамі, % гадавых Максімальная стаўка, прапанаваная ўдзельнікамі,% гадавых Коль-
касць
удзель-
нікаў
Коль-касць удзель-нікаў, заяўкі якіх былі зада-воле-ныя Коль-
касць
прапа-
ноў, дапу-
шчаных
да ўдзелу
ў аўк-
цыене
Коль-касць задаво-леных прапа-ноў Бягучы
кошт
NB-SB-BYN-0150 рашэнне аб выпуску ак 12.09.2018 19.09.2018 7 1 309,94 1 307,48 1 309,94 1 307,44 9,9888 9,9836 9,9783 9,9888 18 18 23 23
NB-SB-BYN-0148 рашэнне аб выпуску ак 05.09.2018 12.09.2018 7 1 390,02 1 387,41 1 390,02 1 387,36 9,9888 9,9836 9,9731 9,9888 15 15 22 22
NB-SB-BYN-0147 рашэнне аб выпуску ак 29.08.2018 05.09.2018 7 1 050,97 1 048,98 1 050,97 1 048,96 9,9888 9,9836 9,9626 9,9888 14 14 20 20
NB-SB-BYN-0145 рашэнне аб выпуску ак 22.08.2018 29.08.2018 7 934,49 952,70 934,49 932,70 9,9888 9,9836 9,9679 9,9940 14 14 17 16
NB-SB-BYN-0144 рашэнне аб выпуску ак 15.08.2018 22.08.2018 7 1 019,94 1 043,49 1 019,94 1 017,99 9,9888 9,9783 9,9626 10,0987 13 12 16 14
NB-SB-BYN-0141 рашэнне аб выпуску ак 08.08.2018 15.08.2018 7 1 350,51 1 347,99 1 350,51 1 347,93 9,9836 9,9731 9,8475 9,9836 14 14 22 22
NB-SB-BYN-0140 рашэнне аб выпуску ак 01.08.2018 08.08.2018 7 1 061,98 1 174,47 1 061,98 1 059,95 9,9888 9,9888 9,8475 9,9940 12 11 18 15
NB-SB-BYN-0138 рашэнне аб выпуску ак 25.07.2018 01.08.2018 7 701,31 770,00 701,31 699,97 9,9940 9,9888 9,7009 10,4966 9 9 16 15
NB-SB-BYN-0137 рашэнне аб выпуску ак 18.07.2018 25.07.2018 7 274,98 274,50 274,98 274,46 9,9940 9,9522 9,7952 9,9940 7 7 10 9
NB-SB-BYN-0135 рашэнне аб выпуску ак 11.07.2018 18.07.2018 7 1 311,52 1 309,13 1 311,52 1 309,07 9,9940 9,7637 9,1986 9,9940 17 17 45 45
NB-SB-BYN-0133 рашэнне аб выпуску ак 04.07.2018 11.07.2018 7 589,39 659,26 589,39 588,27 9,9940 9,9679 9,8998 9,9993 12 10 18 14
NB-SB-BYN-0132 рашэнне аб выпуску ак 27.06.2018 04.07.2018 7 395,52 535,79 395,52 394,77 9,9993 9,9155 9,8004 10,4495 10 8 23 14

* Працэдура размяшчэння:
"ак" – аўкцыён працэнтных ставак;
"ао" – аўкцыён па абвешчанай працэнтнай стаўцы;
"дк" – даразмяшчэнне шляхам правядзення аўкцыёну працэнтных ставак;
"до" – даразмяшчэнне па вызначанай працэнтнай стаўцы;
"п" – продаж без правядзення аўкцыёну (до 01.01.2017);
"пд" – даразмяшчэнне выпуску прададзенага без правядзення аўкцыёну (да 01.01.2017);
"з" – закрыты продаж (з 01.01.2017).


Нарматыўныя прававыя акты, якія рэгулююць выпуск аблігацый Нацыянальнага банка
Рэестр выпускаў усіх аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь