Вынікі размяшчэння аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, намінаваных у замежнай валюце

Апошнія 14 радкоў уключна да выпуску
Архіў
Назва выпуску /
рашэнне аб выпуску
Пра-
цэ-
дура
размя-
шчэн-
ня*
Дата
правя-дзення
Дата
пага-шэння
Тэр-мін
аба-ра-
чэн-ня,
дзён
Аб'ём эмісіі,
млн.
Валюта наміналу Фактычны
попыт,
млн.
Размешчана
па намінале,
млн.
Размешчана
фактычна,
млн.
Стаўка адсячэння, % гадавых Сярэдня-ўзважа-ная стаўка, % гадавых Мінімаль-ная стаўка, прапана-ваная ўдзельнікамі, % гадавых Максімаль-ная стаўка, прапана-ваная ўдзельнікамі,% гадавых Коль-
касць
удзель-
нікаў
Коль-касць удзель-нікаў, заяўкі якіх былі зада-воле-ныя Коль-
касць
прапа-
ноў, дапу-
шчаных
да ўдзелу
ў аўк-
цыене
Коль-касць задаво-леных прапа-ноў Бягучы
кошт
NB-SB-USD-0127 Рашэнне аб выпуску ак 12.06.2018 12.06.2019 365 51,32 USD 52,45 51,32 49,45 3,7990 3,7915 3,7000 4,2492 4 3 4 3
NB-SB-USD-0124 Рашэнне аб выпуску ак 29.05.2018 29.05.2019 365 7,37 USD 7,58 7,37 7,10 3,7990 3,7990 3,7947 3,9501 3 3 4 3
NB-SB-USD-0123 Рашэнне аб выпуску ак 15.05.2018 15.05.2019 365 25,00 USD 25,46 25,00 24,09 3,7990 3,7926 3,7000 4,1504 6 6 12 9
NB-SB-USD-0119 Рашэнне аб выпуску ак 24.04.2018 24.04.2019 365 31,11 USD 32,03 31,11 29,97 3,7990 3,7926 3,7904 4,2199 5 5 12 6
NB-SB-USD-0117 Рашэнне аб выпуску ак 10.04.2018 10.04.2019 365 20,36 USD 50,56 20,36 19,62 3,7994 3,7947 3,6985 4,1493 7 5 13 9
NB-SB-USD-0114 Рашэнне аб выпуску ак 27.03.2018 27.03.2019 365 28,02 USD 103,00 28,02 27,00 3,7990 3,7818 3,7495 4,2503 10 6 13 7
NB-SB-USD-0111 Рашэнне аб выпуску ак 13.03.2018 13.03.2019 365 12,76 USD 105,84 12,76 12,30 3,7990 3,7667 3,7000 4,4998 12 6 16 7
NB-SB-USD-0108 Рашэнне аб выпуску ак 27.02.2018 27.02.2019 365 103,73 USD 132,94 103,73 100,00 3,7990 3,7323 3,4597 4,2492 7 6 13 11
NB-SB-USD-0106 Рашэнне аб выпуску ак 13.02.2018 13.02.2019 365 35,89 USD 168,97 35,89 34,69 3,4993 3,4490 3,2500 4,2992 10 5 27 10
NB-SB-USD-0104 Рашэнне аб выпуску ак 30.01.2018 30.01.2019 365 22,38 USD 105,66 22,38 21,65 3,4993 3,3634 2,9000 5,4986 7 5 22 17
NB-SB-USD-0102 Рашэнне аб выпуску ак 16.01.2018 16.01.2019 365 72,01 USD 150,36 72,01 69,86 3,2994 3,0832 2,7800 4,7493 9 7 21 17
NB-SB-USD-0098 Рашэнне аб выпуску ак 28.12.2017 28.12.2018 365 25,74 USD 56,57 25,74 25,00 3,0004 2,9442 2,6500 4,2000 4 3 6 5

* Працэдура размяшчэння:
"ак" – аўкцыён працэнтных ставак;
"ао" – аўкцыён па абвешчанай працэнтнай стаўцы;
"дк" – даразмяшчэнне шляхам правядзення аўкцыёну працэнтных ставак;
"до" – даразмяшчэнне па вызначанай працэнтнай стаўцы;
"з" – закрыты продаж.


Нарматыўныя прававыя акты, якія рэгулююць выпуск аблігацый Нацыянальнага банка
Рэестр выпускаў усіх аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь