Вынікі размяшчэння аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, намінаваных у замежнай валюце

Апошнія 14 радкоў уключна да выпуску
Архіў
Назва выпуску /
рашэнне аб выпуску
Пра-
цэ-
дура
размя-
шчэн-
ня*
Дата
правя-дзення
Дата
пага-шэння
Тэр-мін
аба-ра-
чэн-ня,
дзён
Аб'ём эмісіі,
млн.
Валюта наміналу Фактычны
попыт,
млн.
Размешчана
па намінале,
млн.
Размешчана
фактычна,
млн.
Стаўка адсячэння, % гадавых Сярэдня-ўзважа-ная стаўка, % гадавых Мінімаль-ная стаўка, прапана-ваная ўдзельнікамі, % гадавых Максімаль-ная стаўка, прапана-ваная ўдзельнікамі,% гадавых Коль-
касць
удзель-
нікаў
Коль-касць удзель-нікаў, заяўкі якіх былі зада-воле-ныя Коль-
касць
прапа-
ноў, дапу-
шчаных
да ўдзелу
ў аўк-
цыене
Коль-касць задаво-леных прапа-ноў Бягучы
кошт
NB-SB-USD-0169 Рашэнне аб выпуску ак 22.01.2019 22.01.2020 365 56,13 USD 64,65 56,13 54,07 3,9011 3,7932 3,6512 4,2499 12 10 24 21
NB-SB-USD-0163 Рашэнне аб выпуску ак 18.12.2018 18.12.2019 365 44,35 USD 93,50 44,35 42,75 3,7753 3,7355 3,7000 4,5009 12 1 24 4
NB-SB-USD-0160 Рашэнне аб выпуску ак 20.11.2018 20.11.2019 365 41,55 USD 76,25 41,55 40,00 3,9015 3,8961 3,8001 3,9501 10 9 18 17
NB-SB-USD-0158 Рашэнне аб выпуску ак 23.10.2018 23.10.2019 365 34,82 USD 47,69 34,82 33,52 3,9015 3,8993 3,7990 4,1395 9 8 14 10
NB-SB-USD-0152 Рашэнне аб выпуску ак 25.09.2018 25.09.2019 365 31,04 USD 39,94 31,04 29,88 3,9015 3,8993 3,8001 4,4998 7 6 9 7
NB-SB-USD-0149 Рашэнне аб выпуску ак 11.09.2018 11.09.2019 365 37,72 USD 36,31 37,72 36,31 3,9015 3,9004 3,8961 3,9015 6 6 7 7
NB-SB-USD-0146 Рашэнне аб выпуску ак 28.08.2018 28.08.2019 365 13,50 USD 17,99 13,50 13,00 3,9015 3,8821 3,8497 4,2492 4 3 6 5
NB-SB-USD-0143 Рашэнне аб выпуску ак 14.08.2018 14.08.2019 365 21,86 USD 31,04 21,86 21,04 3,9015 3,8896 3,7980 4,2492 8 6 10 8
NB-SB-USD-0139 Рашэнне аб выпуску ак 31.07.2018 31.07.2019 365 12,67 USD 22,10 12,67 12,20 3,9015 3,8842 3,8368 3,9901 5 4 6 5
NB-SB-USD-0136 Рашэнне аб выпуску ак 17.07.2018 17.07.2019 365 18,49 USD 29,30 18,49 17,81 3,9015 3,8368 3,7603 4,2503 7 6 13 9
NB-SB-USD-0131 Рашэнне аб выпуску ак 26.06.2018 26.06.2019 365 7,27 USD 30,21 7,27 7,00 3,8896 3,8346 3,7904 4,2492 3 1 6 3
NB-SB-USD-0127 Рашэнне аб выпуску ак 12.06.2018 12.06.2019 365 51,32 USD 52,45 51,32 49,45 3,7990 3,7915 3,7000 4,2492 4 3 4 3

* Працэдура размяшчэння:
"ак" – аўкцыён працэнтных ставак;
"ао" – аўкцыён па абвешчанай працэнтнай стаўцы;
"дк" – даразмяшчэнне шляхам правядзення аўкцыёну працэнтных ставак;
"до" – даразмяшчэнне па вызначанай працэнтнай стаўцы;
"з" – закрыты продаж.


Нарматыўныя прававыя акты, якія рэгулююць выпуск аблігацый Нацыянальнага банка
Рэестр выпускаў усіх аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь