Вынікі крэдытных аўкцыёнаў Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь

Апошнія 12 радкоў уключна да аўкцыёну №
Архіў
Нумар Дата Форма* Тэрмін,
дзён
Коль-
касць
удзель-
нікаў
Колькасць
удзельнікаў,
заявы якіх былі
здаволены
Колькасць заявак,
дапушчаных да ўдзелу
ў аўкцыёне
Колькасць
здаволеных
заявак
Перша-
пачатковы
попыт,
млн. рублёў
Аб'ём
задаволеных
заявак,
млн. рублёў
Стаўка адсячэння**,
% гадавых
Сярэдня-
ўзважаная
працэнтная стаўка**,
% гадавых
Мінімальная стаўка,
прапанаваная банкамі,
% гадавых
Максімальная стаўка,
прапанаваная банкамі,
% гадавых
725 23.05.2018 ка 7 6 6 14 10 412,70 350,00 11,36 11,46 11,04 11,50
724 16.05.2018 ка 7 7 6 20 15 486,28 174,85 11,33 11,38 11,05 11,50
723 02.05.2018 ка 6 8 4 16 9 564,00 200,00 11,20 11,25 10,80 11,32
722 25.04.2018 ка 7 9 7 23 14 624,83 385,26 11,05 11,11 10,80 11,35
721 18.04.2018 ка 7 4 4 6 6 149,60 149,60 10,95 11,11 10,95 11,20
720 21.02.2018 ка 7 10 9 32 22 726,40 534,40 11,11 11,33 10,75 11,51
719 07.02.2018 ка 7 7 5 17 6 258,77 23,46 11,25 11,28 9,00 11,40
718 31.01.2018 ка 7 12 10 39 36 784,86 654,86 11,10 11,35 11,01 11,85
717 24.01.2018 ка 7 11 9 27 20 860,40 794,40 11,01 11,62 10,15 12,01
716 20.04.2016 ка 7 2 2 5 5 500 000,00 500 000,00 17,00 18,40 17,00 20,00
715 30.03.2016 ка 7 0 0 0 0 0,00 0,00
714 23.03.2016 ка 7 3 2 6 5 4 000 000,00 1 000 000,00 30,06 30,33 29,98 30,50

* Форма аўкцыёну: "об" – па абвешчанай стаўцы,
"ка" – конкурс працэнтных ставак па "амерыканскім" спосабе,
"кг" – конкурс працэнтных ставак па "галандскім" спосабе.

** Пры правядзенні аўкцыёну па абвешчанай працэнтнай стаўцы паказана абвешчаная стаўка.