Вынікі дэпазітных аўкцыёнаў Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь

Апошнія 12 радкоў уключна да аўкцыёну №
Архіў
Нумар Дата Форма* Тэрмін,
дзён
Коль-
касць
удзель-
нікаў
Колькасць
удзельнікаў,
заявы якіх былі
здаволены
Колькасць заявак,
дапушчаных да ўдзелу
ў аўкцыёне
Колькасць
здаволеных
заявак
Перша-
пачатковы
попыт,
млн. рублёў
Аб'ём
задаволеных
заявак,
млн. рублёў
Стаўка адсячэння**,
% гадавых
Сярэдня-
ўзважаная
працэнтная стаўка**,
% гадавых
Мінімальная стаўка,
прапанаваная банкамі,
% гадавых
Максімальная стаўка,
прапанаваная банкамі,
% гадавых
344 15.10.2019 ка 1 8 8 9 9 713,00 713,00 9,49 9,49 9,48 9,49
343 17.09.2019 ка 1 6 6 9 9 848,00 848,00 9,49 9,46 9,45 9,49
342 13.08.2019 ка 1 10 10 15 15 854,00 854,00 9,98 9,94 9,85 9,98
341 16.07.2019 ка 1 7 7 12 12 1 273,00 1 273,00 9,98 9,94 9,90 9,98
340 18.06.2019 ка 1 4 4 11 11 433,00 433,00 9,98 9,94 9,90 9,98
339 21.05.2019 ка 1 4 4 4 4 395,00 395,00 9,95 9,92 9,90 9,95
338 16.04.2019 ка 1 5 5 5 5 585,00 585,00 9,98 9,91 9,90 9,98
337 19.03.2019 ка 1 2 2 2 2 31,00 31,00 9,98 9,90 9,90 9,98
336 12.02.2019 ка 1 3 3 4 4 196,00 196,00 9,98 9,92 9,90 9,98
335 29.06.2016 ка 7 11 11 28 28 5 420 000,00 5 420 000,00 25,00 21,28 16,50 25,00
334 15.04.2015 ка 2 0 0 0 0 0,00 0,00
333 03.04.2015 ка 4 1 0 2 0 600 000,00 0,00 25,00 25,00

* Форма аўкцыёну: "об" – па абвешчанай стаўцы,
"ка" – конкурс працэнтных ставак па "амерыканскім" спосабе,
"кг" – конкурс працэнтных ставак па "галандскім" спосабе.

** Пры правядзенні аўкцыёну па абвешчанай працэнтнай стаўцы паказана абвешчаная стаўка.