Вынікі дэпазітных аўкцыёнаў Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь

Апошнія 12 радкоў уключна да аўкцыёну №
Архіў
Нумар Дата Форма* Тэрмін,
дзён
Коль-
касць
удзель-
нікаў
Колькасць
удзельнікаў,
заявы якіх былі
здаволены
Колькасць заявак,
дапушчаных да ўдзелу
ў аўкцыёне
Колькасць
здаволеных
заявак
Перша-
пачатковы
попыт,
млн. рублёў
Аб'ём
задаволеных
заявак,
млн. рублёў
Стаўка адсячэння**,
% гадавых
Сярэдня-
ўзважаная
працэнтная стаўка**,
% гадавых
Мінімальная стаўка,
прапанаваная банкамі,
% гадавых
Максімальная стаўка,
прапанаваная банкамі,
% гадавых
348 04.12.2019 ка 7 19 19 22 22 3 029,00 2 789,50 8,90 8,89 8,83 8,90
347 27.11.2019 ка 7 19 19 21 21 2 764,46 2 500,00 8,90 8,89 8,80 8,90
346 20.11.2019 ка 7 11 11 14 14 1 979,00 1 879,00 8,90 8,90 8,80 8,90
345 19.11.2019 ка 1 9 9 11 11 874,10 874,10 9,49 9,46 8,90 9,49
344 15.10.2019 ка 1 8 8 9 9 713,00 713,00 9,49 9,49 9,48 9,49
343 17.09.2019 ка 1 6 6 9 9 848,00 848,00 9,49 9,46 9,45 9,49
342 13.08.2019 ка 1 10 10 15 15 854,00 854,00 9,98 9,94 9,85 9,98
341 16.07.2019 ка 1 7 7 12 12 1 273,00 1 273,00 9,98 9,94 9,90 9,98
340 18.06.2019 ка 1 4 4 11 11 433,00 433,00 9,98 9,94 9,90 9,98
339 21.05.2019 ка 1 4 4 4 4 395,00 395,00 9,95 9,92 9,90 9,95
338 16.04.2019 ка 1 5 5 5 5 585,00 585,00 9,98 9,91 9,90 9,98
337 19.03.2019 ка 1 2 2 2 2 31,00 31,00 9,98 9,90 9,90 9,98

* Форма аўкцыёну: "об" – па абвешчанай стаўцы,
"ка" – конкурс працэнтных ставак па "амерыканскім" спосабе,
"кг" – конкурс працэнтных ставак па "галандскім" спосабе.

** Пры правядзенні аўкцыёну па абвешчанай працэнтнай стаўцы паказана абвешчаная стаўка.