Вынікі дэпазітных аўкцыёнаў Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь

Апошнія 12 радкоў уключна да аўкцыёну №
Архіў
Нумар Дата Форма* Тэрмін,
дзён
Коль-
касць
удзель-
нікаў
Колькасць
удзельнікаў,
заявы якіх былі
здаволены
Колькасць заявак,
дапушчаных да ўдзелу
ў аўкцыёне
Колькасць
здаволеных
заявак
Перша-
пачатковы
попыт,
млн. рублёў
Аб'ём
задаволеных
заявак,
млн. рублёў
Стаўка адсячэння**,
% гадавых
Сярэдня-
ўзважаная
працэнтная стаўка**,
% гадавых
Мінімальная стаўка,
прапанаваная банкамі,
% гадавых
Максімальная стаўка,
прапанаваная банкамі,
% гадавых
369 01.04.2020 ка 7 7 7 10 10 1 112,00 1 112,00 8,65 8,64 8,64 8,65
368 25.03.2020 ка 7 3 3 7 7 685,00 685,00 8,64 8,64 8,64 8,64
367 18.03.2020 ка 7 8 8 11 11 1 079,00 1 079,00 8,65 8,64 8,64 8,65
366 17.03.2020 ка 1 8 8 10 10 800,00 800,00 8,65 8,64 8,64 8,65
365 11.03.2020 ка 7 15 15 16 16 1 808,00 1 808,00 8,65 8,64 8,64 8,65
364 04.03.2020 ка 7 13 13 18 18 2 157,00 2 157,00 8,65 8,64 8,64 8,65
363 26.02.2020 ка 7 12 12 16 16 2 089,00 2 089,00 8,65 8,64 8,64 8,65
362 19.02.2020 ка 7 11 11 13 13 1 691,00 1 691,00 8,65 8,64 8,64 8,65
361 18.02.2020 ка 1 5 5 7 7 150,00 150,00 8,89 8,89 8,88 8,89
360 12.02.2020 ка 7 20 20 23 23 3 102,00 3 102,00 8,89 8,89 8,88 8,89
359 05.02.2020 ка 7 16 16 20 20 2 826,00 2 826,00 8,89 8,89 8,88 8,89
358 29.01.2020 ка 7 15 15 17 17 1 409,00 1 409,00 8,89 8,88 8,88 8,89

* Форма аўкцыёну: "об" – па абвешчанай стаўцы,
"ка" – конкурс працэнтных ставак па "амерыканскім" спосабе,
"кг" – конкурс працэнтных ставак па "галандскім" спосабе.

** Пры правядзенні аўкцыёну па абвешчанай працэнтнай стаўцы паказана абвешчаная стаўка.