Вынікі дэпазітных аўкцыёнаў Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь

Апошнія 12 радкоў уключна да аўкцыёну №
Архіў
Нумар Дата Форма* Тэрмін,
дзён
Коль-
касць
удзель-
нікаў
Колькасць
удзельнікаў,
заявы якіх былі
здаволены
Колькасць заявак,
дапушчаных да ўдзелу
ў аўкцыёне
Колькасць
здаволеных
заявак
Перша-
пачатковы
попыт,
млн. рублёў
Аб'ём
задаволеных
заявак,
млн. рублёў
Стаўка адсячэння**,
% гадавых
Сярэдня-
ўзважаная
працэнтная стаўка**,
% гадавых
Мінімальная стаўка,
прапанаваная банкамі,
% гадавых
Максімальная стаўка,
прапанаваная банкамі,
% гадавых
356 15.01.2020 ка 7 13 12 14 13 2 073,00 2 000,00 8,89 8,89 8,88 8,90
355 14.01.2020 ка 1 10 10 14 14 609,00 609,00 8,90 8,89 8,80 8,90
354 08.01.2020 ка 7 20 20 30 28 2 981,50 2 938,25 8,89 8,89 8,88 8,90
353 03.01.2020 ка 5 16 16 23 23 2 506,50 2 400,00 8,90 8,89 8,88 8,90
352 26.12.2019 ка 8 14 14 16 16 1 788,00 1 700,00 8,90 8,89 8,83 8,90
351 18.12.2019 ка 8 14 14 15 15 2 051,00 2 000,00 8,90 8,89 8,87 8,90
350 17.12.2019 ка 1 9 9 11 11 569,00 569,00 8,90 8,87 8,82 8,90
349 11.12.2019 ка 7 22 22 26 26 3 323,00 3 323,00 8,90 8,89 8,85 8,90
348 04.12.2019 ка 7 19 19 22 22 3 029,00 2 789,50 8,90 8,89 8,83 8,90
347 27.11.2019 ка 7 19 19 21 21 2 764,46 2 500,00 8,90 8,89 8,80 8,90
346 20.11.2019 ка 7 11 11 14 14 1 979,00 1 879,00 8,90 8,90 8,80 8,90
345 19.11.2019 ка 1 9 9 11 11 874,10 874,10 9,49 9,46 8,90 9,49

* Форма аўкцыёну: "об" – па абвешчанай стаўцы,
"ка" – конкурс працэнтных ставак па "амерыканскім" спосабе,
"кг" – конкурс працэнтных ставак па "галандскім" спосабе.

** Пры правядзенні аўкцыёну па абвешчанай працэнтнай стаўцы паказана абвешчаная стаўка.