Вынікі крэдытных аўкцыёнаў Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь

Апошнія 12 радкоў уключна да аўкцыёну №
Архіў
Нумар Дата Форма* Тэрмін,
дзён
Коль-
касць
удзель-
нікаў
Колькасць
удзельнікаў,
заявы якіх былі
здаволены
Колькасць заявак,
дапушчаных да ўдзелу
ў аўкцыёне
Колькасць
здаволеных
заявак
Перша-
пачатковы
попыт,
млн. рублёў
Аб'ём
задаволеных
заявак,
млн. рублёў
Стаўка адсячэння**,
% гадавых
Сярэдня-
ўзважаная
працэнтная стаўка**,
% гадавых
Мінімальная стаўка,
прапанаваная банкамі,
% гадавых
Максімальная стаўка,
прапанаваная банкамі,
% гадавых
732 23.01.2019 ка 7 6 6 11 11 428,10 428,10 10,95 10,98 10,95 11,25
731 19.12.2018 ка 7 7 6 11 7 490,20 413,20 10,95 10,99 10,80 11,00
730 28.11.2018 ка 7 6 3 13 6 541,60 100,00 10,95 10,96 10,85 11,10
729 21.11.2018 ка 7 5 5 11 11 403,80 403,80 10,80 10,93 10,80 11,00
728 14.11.2018 ка 7 4 3 9 5 330,00 170,00 10,85 10,95 10,30 11,00
727 31.10.2018 ка 8 6 6 17 17 463,00 390,00 10,80 10,99 10,80 11,35
726 24.10.2018 ка 7 6 5 16 15 501,50 450,00 10,80 11,08 10,51 11,49
725 23.05.2018 ка 7 6 6 14 10 412,70 350,00 11,36 11,46 11,04 11,50
724 16.05.2018 ка 7 7 6 20 15 486,28 174,85 11,33 11,38 11,05 11,50
723 02.05.2018 ка 6 8 4 16 9 564,00 200,00 11,20 11,25 10,80 11,32
722 25.04.2018 ка 7 9 7 23 14 624,83 385,26 11,05 11,11 10,80 11,35
721 18.04.2018 ка 7 4 4 6 6 149,60 149,60 10,95 11,11 10,95 11,20

* Форма аўкцыёну: "об" – па абвешчанай стаўцы,
"ка" – конкурс працэнтных ставак па "амерыканскім" спосабе,
"кг" – конкурс працэнтных ставак па "галандскім" спосабе.

** Пры правядзенні аўкцыёну па абвешчанай працэнтнай стаўцы паказана абвешчаная стаўка.