Плацежны баланс Рэспублікі Беларусь з Украінай за 2017 год

у адпаведнасці з 6-м выданнем Кіраўніцтва па плацежным балансе і міжнароднай інвестыцыйнай пазіцыі (МВФ, 2009 г.)

(стандартнае прадстаўленне)
млн. долараў ЗША
Артыкулы 2016 год 2017 год студзень-лістапад 2017 года
да 2016 года, %
I. Рахунак бягучых аперацый 1 873,6 2 152,1 114,9
1. Тавары і паслугі 1 908,4 2 180,2 114,2
экспарт 3 039,4 3 590,3 118,1
імпарт 1 131,0 1 410,1 124,7
1.1. Тавары 1 917,1 2 210,7 115,3
экспарт (у цэнах ФОБ) 2 843,8 3 363,7 118,3
імпарт (у цэнах ФОБ) 926,7 1 153,0 124,4
1.2. Паслугі -8,7 -30,5 x
экспарт 195,6 226,6 115,8
імпарт 204,3 257,1 125,8
2. Першасныя даходы -32,6 -23,5 72,1
крэдыт 5,8 5,5 94,8
дэбет 38,4 29,0 75,5
3. Другасныя даходы -2,2 -4,6 209,1
крэдыт 5,1 4,2 82,4
дэбет 7,3 8,8 120,5
II. Рахунак аперацый з капіталам 0,5 0,0 0,0
крэдыт 0,5 0,0 0,0
дэбет 0,0 0,0 x
Чыстае крэдытаванне (+) / чыстае запазычанне (-)
(сальда па дадзеных рахунку бягучых аперацый і рахунку аперацый з капіталам)
1 874,1 2 152,1 114,8
III. Фінансавы рахунак
Чыстае крэдытаванне (+) / чыстае запазычанне (-)*
(сальда па дадзеных фінансавага рахунку)
-106,5 12,9 x
3.1. Прамыя інвестыцыі -11,4 -1,6 14,0
Чыстае набыццё фінансавых актываў 0,1 0,1 100,0
Чыстае прыняцце абавязацельстваў 11,5 1,7 14,8
3.2. Партфельныя інвестыцыі -0,6 0,3 x
Чыстае прыняцце абавязацельстваў -0,6 0,4 x
Чыстае прыняцце абавязацельстваў 0,0 0,1 x
у тым ліку: Сектар дзяржаўнага кіравання 0,0 0,0 x
3.3. Вытворныя фінансавыя інструменты 0,0 0,0 x
Чыстае набыццё фінансавых актываў 0,0 0,0 x
Чыстае прыняцце абавязацельстваў 0,0 0,0 x
3.4.Іншыя інвестыцыі -94,5 14,2 x
Чыстае набыццё фінансавых актываў -69,0 18,8 x
3.4.1. Іншыя інструменты ўдзелу ў капітале 0,0 0,0 x
3.4.2. Даўгавыя інструменты -69,0 18,8 x
3.4.2.1. Цэнтральны банк 0,0 0,0 x
3.4.2.2. Дэпазітныя арганізацыі,
за выключэннем цэнтральнага банка
0,1 2,7 x
3.4.2.3. Сектар дзяржаўнага кіравання 0,0 0,0 x
3.4.2.4. Іншыя сектары -69,1 16,1 x
Наяўная валюта і дэпазіты 0,0 0,3 x
Крэдыты і пазыкі 0,2 -0,3 x
Страхавыя, пенсійныя праграмы
і праграмы стандартных гарантый
0,0 0,0 x
Наяўная валюта і дэпазіты 0,0 0,3 x
Гандлёвыя крэдыты і авансы -69,3 16,1 x
Іншая дэбіторская запазычанасць 0,0 0,0 x
Чыстае прыняцце абавязацельстваў 25,5 4,6 18,0
3.4.1. Іншыя інструменты ўдзелу ў капітале 0,0 0,0 x
3.4.2. Даўгавыя інструменты 25,5 4,6 18,0
3.4.2.1. Цэнтральны банк 0,0 0,0 x
3.4.2.2. Дэпазітныя арганізацыі,
за выключэннем цэнтральнага банка
8,3 -3,0 x
3.4.2.3. Сектар дзяржаўнага кіравання 0,0 0,0 x
3.4.2.4. Іншыя сектары 17,2 7,6 44,2
Крэдыты і пазыкі 0,1 0,3 x
Страхавыя, пенсійныя праграмы
і праграмы стандартных гарантый
0,0 0,0 x
Гандлёвыя крэдыты і авансы 17,1 7,3 42,7
Іншая крэдыторская запазычанасць 0,0 0,0 x
3.5. Рэзервовыя актывы 0,0 0,0 x
IV. Шматбаковыя разлікі і статыстычныя разыходжанні -1 980,6 -2 139,2 108,0

* У адпаведнасці з шостым выданнем Кіраўніцтва па плацежным балансе і міжнароднай інвестыцыйнай пазіцыі (МВФ, 2009 г.) ў фінансавым рахунку павелічэнне актываў і абавязацельстваў адлюстроўваецца са знакам "+", іх памяншэнне – са знакам "-".