Карта асноўных задач Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь на 2019 год

Аб асноўных задачах і стратэгічных ініцыятывах Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь

Нацыянальны банк плануе сваю дзейнасць у адпаведнасці з яго асноўнымі мэтамі, вызначанымі Банкаўскім кодэксам Рэспублікі Беларусь і Статутам Нацыянальнага банка. Сістэма планавання ўключае ў сябе пастаноўку асноўных задач на бягучы год, рэалізацыя якіх накіравана на стварэнне спрыяльных умоў для ўстойлівага інклюзіўнага эканамічнага росту за кошт колькаснага і якаснага развіцця грашова-крэдытнай сферы, банкаўскага сектара і плацежнай сістэмы.

Дакументам стратэгічнага планавання, у якім пазначаны асноўныя мэты і задачы Нацыянальнага банка як інстытута на бягучы год, з'яўляецца Карта асноўных задач Нацыянальнага банка на 2019 год.

Карта асноўных задач Нацыянальнага банка на 2019 год мае наступную структуру: 2 асноўныя мэты дзейнасці Нацыянальнага банка, 8 задач першага ўзроўню, 31 задача другога ўзроўню, дасягненне якіх раскрываецца ў выкананні планавых значэнняў паказчыкаў. Задачы першага і другога узроўняў нацэлены на дасягненне Нацыянальным банкам асноўных мэт па падтрыманні цэнавай і забеспячэнні фінансавай стабільнасці ў 2019 годзе.

Задачы першага ўзроўню маюць комплексны характар і адлюстроўваюць прыярытэты дзейнасці Нацыянальнага банка ў планавым перыядзе. Суаднясенне задач першага ўзроўню з мэтамі дзейнасці Нацыянальнага банка ажыццяўляецца з улікам пераважнай накіраванасці эфектаў, якія дасягаюцца.

Адна з задач першага ўзроўню раскрывае падыход Нацыянальнага банка да падтрымання цэнавай стабільнасці, шэсць задач першага ўзроўню апісваюць напрамкі дзейнасці па забеспячэнні фінансавай стабільнасці.

Да задач першага ўзроўню таксама аднесена павышэнне інстытуцыянальнай эфектыўнасці Нацыянальнага банка, што абумоўлена сістэмным уздзеяннем гэтай дзейнасці на яго магчымасці па дасягненні заяўленых мэт.

Задачы другога ўзроўню фарміруюцца метадам декампазіцыі задач першага ўзроўню і адлюстроўваюць падыходы да рэалізацыі апошніх. Як правіла, задачы першага ўзроўню адпавядаюць некалькі задач больш нізкага ўзроню. Пры гэтым пастаноўка кожнай задачы другога ўзроўню суправаджаецца выпрацоўкай кантралюемых паказчыкаў, замацаваннем задачы за структурнымі падраздзяленнямі Нацыянальнага банка. Тым самым забяспечваецца каардынацыя дзейнасці ўсіх службаў Нацыянальнага банка, а таксама узаемаўвязка стратэгічнага і аператыўнага планавання ў цэнтральным банку. Дасягненне паказчыкаў, якія характарызуюць рашэнне задач другога ўзроўню, у сваю чаргу, улічваецца ў ключавых паказчыках эфектыўнасці работы кіраўнікоў і іншых супрацоўнікаў структурных падраздзяленняў Нацыянальнага банка. Гэта фарміруе сістэму адказнасці за выкананне планаў, якія прымаюцца цэнтральным банкам.

Пры складанні Карты асноўных задач не праследавалася мэта адлюстраваць увесь спектр задач другога і больш нізкага ўзроўню, якія вырашаюцца структурнымі падраздзяленнямі Нацыянальнага банка. Большасць з гэтых задач дзейнасці структурных падраздзяленняў вырашаюцца працэсным падыходам, паўтараючыся з года ў год. У Карце задач на 2019 г. акцэнт зроблены на задачах другога ўзроўню, што з'яўляюцца параўнальна новымі з пункту гледжання якасных і/або колькасных характарыстык вынікаў, якія дасягаюцца.

У задачах другога ўзроўню знайшлі адлюстраванне і пытанні развіцця фінансавага рынку ў разрэзе яго сегментаў, інстытутаў і інструментаў. Такі падыход заснаваны на фундаментальным уздзеянні цэнавай і фінансавай стабільнасці на ашчадныя і інвестыцыйныя матывы паводзін суб'ектаў гаспадарання і насельніцтва, што вызначае дзелавы клімат у эканоміцы і перспектывы развіцця фінансавага рынку.

Карта асноўных задач Нацыянальнага банка на 2019 год

Карта асноўных задач Нацыянальнага банка на 2018 год