Аб асноўных задачах і стратэгічных ініцыятывах Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь

Нацыянальны банк плануе сваю дзейнасць у адпаведнасці з яго асноўнымі мэтамі, вызначанымі Банкаўскім кодэксам Рэспублікі Беларусь і Статутам Нацыянальнага банка. Сістэма планавання ўключае ў сябе пастаноўку асноўных задач на бягучы год, рэалізацыя якіх накіравана на стварэнне спрыяльных умоў для ўстойлівага інклюзіўнага эканамічнага росту за кошт колькаснага і якаснага развіцця грашова-крэдытнай сферы, банкаўскага сектара і плацежнай сістэмы.

Асноўныя задачы Нацыянальнага банка прыярэтызуюцца і структурыруюцца. Задачы першага ўзроўню вызначаюцца з улікам актуальных праблем эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь, маюць комплексны характар і адлюстроўваюць прыярытэты дзейнасці Нацыянальнага банка ў планавым перыядзе. Суаднясенне задач першага ўзроўню з мэтамі дзейнасці Нацыянальнага банка ажыццяўляецца зыходзячы з пераважнай накіраванасці дасягнутых эфектаў.

Задачы другога ўзроўню фарміруюцца метадам дэкампазіцыі задач першага ўзроўню і адлюстроўваюць падыходы да рэалізацыі апошніх. Як правіла, задачы першага ўзроўню адпавядае некалькі задач ніжэйшага ўзроўню. Пры гэтым пастаноўка кожнай задачы другога ўзроўню суправаджаецца выпрацоўкай паказчыкаў, якія кантралююцца, замацаваннем задачы за структурнымі падраздзяленнямі Нацыянальнага банка. Тым самым забяспечваецца каардынацыя дзейнасці ўсіх служб Нацыянальнага банка, а таксама ўзаемаўвязка стратэгічнага і аператыўнага планавання ў цэнтральным банку.

Дасягненне паказчыкаў, якія характарызуюць рашэнне задач другога ўзроўню, у сваю чаргу ўлічваецца ў ключавых паказчыках эфектыўнасці работы кіраўнікоў і іншых супрацоўнікаў структурных падраздзяленняў Нацыянальнага банка. Гэта фарміруе сістэму адказнасці за выкананне планаў, якія прымаюцца цэнтральным банкам.

Рабочым дакументам бягучага перыяду, у якім прадстаўлена іерархія мэт і задач, з'яўляецца Карта асноўных задач Нацыянальнага банка на 2018 год (дадаецца).

Нароўні з бягучай дзейнасцю структурных падраздзяленняў Нацыянальнага банка дасягненне яго асноўных мэт можа забяспечвацца рэалізацыяй стратэгічных ініцыятыў*.

Стратэгічная ініцыятыва разглядаецца як сукупнасць праграм, праектаў, мер і дзеянняў, накіраваных на дасягненне Нацыянальным банкам сваіх асноўных мэт на якасна больш высокім арганізацыйна-кіраўніцкім і тэхнічным узроўні. Адметнымі прыметамі стратэгічнай ініцыятывы з'яўляюцца яе навізна, сярэдне- і доўгатэрміновы характар рэалізацыі, маштабнасць і арганізацыйная складанасць. Стратэгічныя ініцыятывы ўзаемазвязаны з іншымі задачамі, якія рашаюцца Нацыянальным банкам для дасягнення асноўных мэт. Разам з тым яны маюць на ўвазе неабходнасць кааперацыі служб Нацыянальнага банка і іншых арганізацый.

Пры рэалізацыі стратэгічнай ініцыятывы дапускаецца прымяненне методык і інструментаў праектнага кіравання, што ажыццяўляецца ў Нацыянальным банку на цэнтралізаванай аснове. Па меры павышэння сталасці стратэгічнай ініцыятывы частка дзеянняў і мер можа фармалізавацца ў выглядзе задач другога ўзроўню, замацаваных за структурнымі падраздзяленнямі.

Карта асноўных задач Нацыянальнага банка на 2018 год


* Цяпер у Нацыянальным банку ідзе працэс фарміравання партфеля стратэгічных ініцыятыў.