Структура навуковай публікацыі

Абавязковае афармленне тытульнага ліста на рускай і англійскай мовах:

1. Метаданыя (абавязковыя толькі для навуковай публікацыі):

 • назва павінна быць максімальна кароткай, інфарматыўнай і дакладна вызначаць змест артыкула. Неабходна пазбягаць выкарыстання абрэвіятур і скарачэнняў. Кропка пасля загалоўка не ставіцца;
 • анатацыя павінна быць самадастатковым тэкстам, які апісвае значнасць і асноўныя вынікі. У анатацыі не павінен паўтарацца тэкст самога артыкула. Аб'ём анатацыі – 150–200 слоў. Пры напісанні анатацыі трэба пазбягаць выкарыстання абрэвіятур і скарачэнняў. Пры неабходнасці рэкамендуем азнаёміцца з артыкулам "Правілы напісання анатацыі" П.В. Сысоева (гл.: http://finis.rsue.ru/Docs/pravila.pdf);
 • ключавыя словы – мінімальны аб'ём – 6–10 ключавых слоў, падзяляюцца сімвалам ; (кропка з коскай). У ключавых словах недапушчальна выкарыстанне любых абрэвіятур і скарачэнняў. Набор ключавых слоў павінен уключаць паняцці і тэрміны, што згадваюцца ў артыкуле і сведчаць аб актуальнасці і навізне даследаванняў, якія абмяркоўваюцца, і іх вынікаў;
 • звесткі пра аўтараў:
  – прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара (аўтараў) цалкам;
  – поўная назва арганізацыі – месца працы кожнага аўтара ў назоўным склоне, краіна, горад;
  – адрас электроннай пошты для кожнага аўтара (асабісты e-mail);
  – карэспандэнцкі адрас (з індэксам) і тэлефон для кантактаў з аўтарамі;
  – іншая інфармацыя пра аўтараў – падраздзяленне, пасада, званне, навуковая ступень.

2. Індэкс УДК

Для публікацыі ў часопісе артыкулу павінен быць прысвоены класіфікацыйны індэкс універсальнай дзесятковай класіфікацыі (УДК). Вы можаце самастойна прысвоіць індэкс артыкулу, скарыстаўшыся рэсурсам Даведнік па УДК, ці атрымаць УДК у навуковай бібліятэцы пасля прадастаўлення супрацоўнікам тэксту або загалоўка і анатацыі.

3. Тэкст артыкула павінен уключаць наступныя элементы:

 • увядзенне;
 • асноўная частка, уключаючы табліцы, малюнкі;
 • вынікі (заключэнне);
 • спіс выкарыстанай літаратуры (згодна з патрабаваннямі ВАК).