Каментарыі і тлумачэнні па пытаннях ажыццяўлення лізінгавай дзейнасці


Указам прадугледжаны асаблівасці фарміравання статутнага фонду і тэрмінаў уключэння ў рэестр для лізінгавых арганізацый, якія ажыццяўляюць лізінгавую дзейнасць на дзень уступлення ў сілу Указа (1 верасня 2014 г.). Так, паводле часткі другой падпункта 1.4 пункта 1 Указа для такіх лізінгавых арганізацый устаноўлена паэтапнае фарміраванне статутнага фонду да мінімальнага значэння, эквівалентнага 50 тыс. еўра. Пунктам 3 Указа для такіх лізінгавых арганізацый прадугледжана права ажыццяўлення лізінгавай дзейнасці без уключэння ў рэестр да 1 сакавіка 2015 г.

У гэтай сувязі патрабуе тлумачэння, як вызначаецца і пацвярджаецца факт ажыццяўлення лізінгавай дзейнасці на паказаную дату.

Згодна з абзацам другім падпункта 1.3 пункта 1 Указа пад лізінгавай дзейнасцю разумеецца прадпрымальніцкая дзейнасць па набыцці лізінгадаўцам ва ўласнасць маёмасці ў мэтах яе далейшага прадастаўлення за плату ў часовае валоданне і карыстанне лізінгаатрымальніку. Пры гэтым лізінгавая дзейнасць ажыццяўляецца шляхам заключэння дагавора фінансавай арэнды (лізінгу) і ў адпаведнасці з ім дагавора куплі-продажу (пастаўкі) маёмасці, набытай для наступнай перадачы ў якасці прадмета лізінгу.

Зыходзячы з гэтага, фактам ажыццяўлення лізінгавай дзейнасці на дату ўступлення ў сілу Указа з'яўляецца наяўнасць на 1 верасня 2014 г. заключаных юрыдычнай асобай (у якасці лізінгадаўца) дагаворах фінансавай арэнды (лізінгу) і дагавораў куплі-продажу (пастаўкі), якія прадугледжваюць набыццё маёмасці для наступнай перадачы ў якасці прадмета лізінгу па гэтых дагавораў фінансавай арэнды (лізінгу).

Варта адзначыць, што згодна з формай заявы аб уключэнні ў рэестр лізінгавых арганізацый, зацверджанай пастановай Праўлення Нацыянальнага банка ад 30 чэрвеня 2014 г. № 423 "Аб устанаўленні форм заявы і пасведчання аб уключэнні ў рэестр лізінгавых арганізацый і зацвярджэнні Інструкцыі аб парадку стварэння і вядзення рэестра лізінгавых арганізацый“, пры ўказанні асноўных відаў дзейнасці юрыдычнай асобы асобна ўказваецца лізінгавая дзейнасць і працэнт гэтай дзейнасці ў агульным аб'ёме даходаў. Гэта інфармацыя ўказваецца зыходзячы з найбольш актуальнай інфармацыі,якая маецца ў лізінгавай арганізацыі. Такім чынам, указанне працэнта лізінгавай дзейнасці ў агульным аб'ёме даходаў у значэнні, адрозным ад 0, пацвярджае факт ажыццяўлення лізінгавай дзейнасці на 1 верасня 2014 г. без неабходнасці прадстаўлення копій заключаных дагавораў фінансавай арэнды (лізінгу) і куплі-продажу (пастаўкі) прадмета лізінгу.

Да прыняцця Указа юрыдычныя асобы мелі магчымасць ажыццяўлення лізінгавай дзейнасці ў якасці аднаго з відаў дзейнасці альбо заключаць дагаворы фінансавай арэнды (лізінгу) у якасці лізінгадаўца па меры неабходнасці ў рамках сваёй асноўнай дзейнасці. Пры гэтым для некаторых юрыдычных асоб лізінгавая дзейнасць не з'яўляецца асноўным відам дзейнасці.

Варта адзначыць, што Указам не ўстанаўліваецца патрабаванне аб ажыццяўленні лізінгавай дзейнасці юрыдычнай асобай у якасці асноўнага і выключнага віду дзейнасці. З дня ўступлення ў сілу Указа юрыдычныя асобы могуць ажыццяўляць лізінгавую дзейнасць як у якасці асноўнага (або выключнага) віду дзейнасці, так і ў якасці дадатковага (спадарожнага, не асноўнага) віду дзейнасці. Правамоцнасць лізінгавых арганізацый на ажыццяўленне іншай прадпрымальніцкай дзейнасці, акрамя лізінгавай дзейнасці, вызначаецца грамадзянскім заканадаўствам і ўстаноўчымі дакументамі юрыдычнай асобы. Пры гэтым павінны выконвацца наступныя патрабаванні і абмежаванні, прадугледжаныя Указам:

 • Калі юрыдычная асоба мае намер пасля ўступлення ў сілу Указа заключаць больш за тры дагаворы фінансавай арэнды (лізінгу) на працягу аднаго каляндарнага года незалежна ад агульнага кошту прадметаў лізінгу, якія перадаюцца па ім, або ажыццяўляць перадачу ў лізінг прадметаў лізінгу на суму 10000 і больш базавых велічынь незалежна ад колькасці дагавораў фінансавай арэнды (лізінгу), па якіх яны перадаюцца, такая юрыдычная асоба абавязана звярнуцца ў Нацыянальны банк з заявай аб уключэнні ў рэестр лізінгавых арганізацый.
 • Калі юрыдычная асоба або індывідуальны прадпрымальнік пасля ўступлення ў сілу Указа заключае на працягу года тры і менш дагаворы фінансавай арэнды (лізінгу) агульным коштам менш за 10000 базавых велічынь, такая асоба можа ажыццяўляць лізінгавую дзейнасць без уключэння ў рэестр.

Неабходна таксама адзначыць, што банкі і нябанкаўскія крэдытна-фінансавыя арганізацыі ажыццяўляюць лізінгавую дзейнасць у адпаведнасці з Банкаўскім кодэксам і іншым банкаўскім заканадаўствам без уключэння ў рэестр у адпаведнасці з Указам.

Варта ўлічваць, што калі індывідуальны прадпрымальнік, які ажыццяўляе сёння лізінгавую дзейнасць, мае намер ажыццяўляць лізінгавую дзейнасць у якасці асноўнага віду дзейнасці (больш за тры дагаворы фінансавай арэнды (лізінгу) і (або) на суму прадметаў лізінгу 10000 і больш базавых велічынь), то ён павінен стварыць юрыдычную асобу і звярнуцца ва ўстаноўленым парадку ў Нацыянальны банк з заявай аб уключэнні ў рэестр.

Для ўключэння ў рэестр лізінгавая арганізацыя прадстаўляе ў Нацыянальны банк заяву аб уключэнні ў рэестр лізінгавых арганізацый па форме, устаноўленай пастановай Праўлення Нацыянальнага банка ад 30 чэрвеня 2014 г. № 423 "Аб устанаўленні форм заявы і пасведчання аб уключэнні ў рэестр лізінгавых арганізацый і зацвярджэнні Інструкцыі аб парадку стварэння і вядзення рэестра лізінгавых арганізацый“.

Заява складаецца ў двух экзэмплярах і прадстаўляецца ўпаўнаважанай асобай лізінгавай арганізацыі работніку структурнага падраздзялення Нацыянальнага банка, адказнага за вядзенне рэестра, альбо накіроўваецца ў Нацыянальны банк па пошце заказным пісьмом. Першы экзэмпляр заявы перадаецца ў Нацыянальны банк, другі экзэмпляр з адзнакай Нацыянальнага банка аб прыёме заявы застаецца ў лізінгавай арганізацыі (пры прадстаўленні работніку структурнага падраздзялення Нацыянальнага банка, адказнаму за вядзенне рэестра), альбо адпраўляецца лізінгавай арганізацыі па пошце заказным лістом (пры паступленні заявы па пошце). З першым экзэмплярам заявы ў Нацыянальны банк перадаюцца копія статута і копіі дакументаў, якія пацвярджаюць фарміраванне статутнага фонду.

Заява можа быць пададзена ў электронным выглядзе.

У заяве неабходна пазначыць віды эканамічнай дзейнасці, якія ажыццяўляюцца лізінгавай арганізацыяй, уключаючы лізінгавую дзейнасць. Лізінгавыя арганізацыі, якія ажыццяўляюць лізінгавую дзейнасць на 1 верасня 2014 г., паказваюць у заяве асноўныя віды дзейнасці па стане на 1 верасня 2014 г. з вызначэннем на аснове найбольш актуальнай інфармацыі працэнта кожнага віду дзейнасці ў агульным аб'ёме атрыманых імі даходаў. Іншыя лізінгавыя арганізацыі адзначаюць у заяве асноўныя віды дзейнасці на дату падачы заявы з вызначэннем на аснове найбольш актуальнай інфармацыі працэнта кожнага віду дзейнасці ў агульным аб'ёме атрыманых імі даходаў.

Копіі дакументаў, названыя ў заяве ў радку "Дадатак" і якія змяшчаюць больш за адзін ліст, павінны быць прашытыя, пранумараваныя, змацаваныя пячаткай і падпісаныя ўпаўнаважанай асобай. На абароце апошняга ліста дакумента, які змяшчае больш за адзін ліст, робіцца адзнака "Копія правільная" з указаннем інфармацыі аб колькасці пранумараваных і прашытых у дакуменце лістоў, якая завяраецца подпісам кіраўніка альбо ўпаўнаважанай асобы і змацоўваецца пячаткай.

У адпаведнасці з часткай першай падпункта 1.4 пункта 1 Указа ўмовай уключэння лізінгавай арганізацыі ў рэестр з'яўляецца фарміраванне статутнага фонду на дзень падачы заявы аб уключэнні ў рэестр у памеры не нiжэй за мiнiмальны памер, роўны 125 тыс. беларускіх рублёў, за выключэннем выпадкаў, калі лізінгавыя арганізацыі на дзень уваходжання ў сілу Указа ажыццяўляюць лізінгавую дзейнасць. Такія арганізацыі ўключаюцца ў рэестр незалежна ад памеру статутнага фонду, сфарміраванага на дату падачы заявы аб уключэнні ў рэестр.

Пры гэтым такія лізінгавыя арганізацыі абавязаны сфарміраваць свае статутныя фонды:

 • на 1 ліпеня 2015 г. – у памеры не менш за 50 працэнтаў мiнiмальнага памеру статутнага фонду, устаноўленага ў частцы першай падпункта 1.4 пункта 1 Указа;
 • на 1 ліпеня 2016 г. – у памеры не менш за мiнiмальны памер статутнага фонду, устаноўленага ў частцы першай падпункта 1.4 пункта 1 Указа.

Эквівалент у еўра фактычна сфарміраванага на дату прадстаўлення ў Нацыянальны банк дакументаў статутнага фонду лізінгавай арганізацыі вызначаецца зыходзячы з афіцыйнага курса беларускага рубля да еўра, устаноўленага Нацыянальным банкам на дату фарміравання статутнага фонду лізінгавай арганізацыі.

У адпаведнасці з Указам пацвярджэннем фарміравання статутнага фонду на дату падачы заявы аб уключэнні ў рэестр з'яўляецца копія дакумента аб фарміраванні статутнага фонду. У адпаведнасці з заканадаўствам такімі дакументамі могуць быць:

 • выпіска з часовага рахунку;
 • заключэнне экспертызы дакладнасці ацэнкі кошту неграшовага ўкладу;
 • дакументы, якія пацвярджаюць наяўнасць у заснавальніка рэчавага права на маёмасць, якая ўносіцца ў якасці ўкладу ў неграшовай форме ў статутны фонд (дагавор куплі-продажу, даведка, выдадзеная тэрытарыяльнай арганізацыяй па дзяржаўнай рэгістрацыі нерухомай маёмасці, правоў на яе і здзелак з ёй);
 • плацежныя дакументы, якія пацвярджаюць унясенне грашовых укладаў у статутны фонд;
 • іншыя дакументы у адпаведнасці з заканадаўствам, якія пацвярджаюць фарміраванне статутнага фонду.

У адпаведнасці з абзацам трэцім часткі другой падпункта 1.1 пункта 1 Указа лізінгавую дзейнасць без уключэння ў рэестр маюць права ажыццяўляць замежныя арганізацыі, якія ажыццяўляюць лізінгавую дзейнасць у Рэспубліцы Беларусь праз пастаяннае прадстаўніцтва.

У адпаведнасці з Грамадзянскім кодэксам Рэспублікі Беларусь і міжнароднымі дамовамі суб'екты іншых краін (замежныя арганізацыі) могуць ажыццяўляць дзейнасць з удзелам рэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь у наступных формах:

 • Шляхам стварэння на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь юрыдычнай асобы. У гэтым выпадку такая юрыдычная асоба, якая ажыццяўляе лізінгавую дзейнасць, падлягае ўключэнню ў рэестр у адпаведнасці з патрабаваннямі Указа;
 • Шляхам ажыццяўлення дзейнасці, якая ў адпаведнасці з Падатковым кодэксам Рэспублікі Беларусь прызнаецца дзейнасцю праз пастаяннае прадстаўніцтва замежнай арганізацыі. Згодна з артыкулам 180 Падатковага кодэкса пастаянным прадстаўніцтвам замежнай арганізацыі прызнаецца:
  - пастаяннае месца дзейнасці, праз якое лізінгавая арганізацыя цалкам або часткова ажыццяўляе прадпрымальніцкую ці іншую дзейнасць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь;
  - арганізацыя або фізічная асоба, якія ажыццяўляюць дзейнасць ад імя замежнай арганізацыі і (або) у яе інтарэсах і (або) маюць і выкарыстоўваюць паўнамоцтвы на заключэнне кантрактаў або ўзгадненне іх істотных умоў.
 • Падатковым кодэксам і афіцыйнымі тлумачэннямі не раскрываецца значэнне тэрміна "пастаяннае месца дзейнасці". Разам з тым, прымаючы пад увагу, што гэты тэрмін уведзены ў Падатковы кодэкс Законам Рэспублікі Беларусь ад 31 снежня 2013 года замест тэрміна "адасобленае структурнае падраздзяленне (установа)“, мяркуем, што пад пастаянным месцам дзейнасці можа, у прыватнасці, разумецца прадстаўніцтва замежнай арганізацыі, створанае на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з артыкулам 511 Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь.

  Варта адзначыць, што згодна з Указам, замежныя арганізацыі, якія ажыццяўляюць праз пастаянныя прадстаўніцтвы лізінгавую дзейнасць у Рэспубліцы Беларусь, абавязаны ў парадку, устаноўленым Нацыянальным банкам, складаць і праз гэтыя прадстаўніцтвы накіроўваць у Нацыянальны банк справаздачнасць і іншую інфармацыю аб лізінгавай дзейнасці. Для гэтага замежныя арганізацыі павінны падаць у Нацыянальны банк звесткі аб пастаянных прадстаўніцтвах, праз якія яны ажыцьцяўляюць (маюць намер ажыццяўляць) лізінгавую дзейнасць у Рэспубліцы Беларусь. Гэтая інфармацыя падаецца пасля пастаноўкі на ўлік арганізацыі або фізічнай асобы на падатковы ўлік у якасці пастаяннага прадстаўніцтва замежнай арганізацыі.

 • Шляхам ажыццяўлення дзейнасці, якая ў адпаведнасці з Падатковым кодэксам не прызнаецца дзейнасцю праз пастаяннае прадстаўніцтва. Адной з форм ажыццяўлення лізінгавай дзейнасці ў дадзенай форме можа быць заключэнне дагавораў фінансавай арэнды (лізінгу) непасрэдна з асобай, якая мае права подпісу такіх дагавораў ад імя замежнай арганізацыі.

Неабходна ўлічваць, што калі дзейнасць замежнай арганізацыі на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь не прызнаецца дзейнасцю праз пастаянныя прадстаўніцтвы замежнай арганізацыі, то на дадзеную дзейнасць распаўсюджваюцца патрабаванні заканадаўства Рэспублікі Беларусь, якія вызначаюць парадак яе ажыццяўлення (калі іншае не прадугледжана міжнароднымі пагадненнямі, заключанымі Рэспублікай Беларусь).

З улікам гэтага замежныя арганізацыі могуць ажыццяўляць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь лізінгавую дзейнасць, якая ў адпаведнасці з Падатковым кодэксам не прызнаецца дзейнасцю праз пастаяннае прадстаўніцтва. Аднак пры ажыццяўленні гэтай дзейнасці на замежныя арганізацыі будуць распаўсюджвацца тыя ж патрабаванні, умовы і абмежаванні, якія ўстаноўлены Указам для грамадзян і юрыдычных асоб Рэспублікі Беларусь.

Такім чынам, у адпаведнасці з Указам, замежныя арганізацыі могуць ажыццяўляць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь лізінгавую дзейнасць без прызнання яе дзейнасцю праз пастаяннае прадстаўніцтва з заключэннем дагавораў фінансавай арэнды (лізінгу) на працягу аднаго каляндарнага года не больш за тры і (або), якія прадугледжваюць перадачу прадметаў лізінгу агульным коштам менш за 10000 базавых велічынь.

Указам прадугледжаны шэраг навацый як у частцы правоў юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў (у тым ліку нерэзідэнтаў) на ажыццяўленне лізінгавай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь, так і ў частцы парадку і ўмоў заключэння дагавораў фінансавай арэнды (лізінгу) і іншых дагавораў у рамках ажыццяўлення лізінгавай дзейнасці (у прыватнасці, дагавора куплі-продажу (пастаўкі) прадмета лізінгу). У гэтай сувязі патрабуе тлумачэння парадак выканання дагавораў, заключаных да ўступлення ў сілу Указа.

У адпаведнасці з пунктам 4 Указа дагаворы фінансавай арэнды (лізінгу) і дагаворы куплі-продажу (пастаўкі), якія прадугледжваюць набыццё маёмасці для наступнай перадачы ў лізінг у якасці прадмета лізінгу, не падлягаюць прывядзенню ў адпаведнасць з нормамі гэтага Указа і дзейнічаюць да поўнага выканання бакамі ўсіх прынятых абавязацельстваў.

Гэта азначае наступнае:

 • Пры выкананні названых дагавораў бакі павінны кіравацца заканадаўствам аб лізінгавай дзейнасці, якое дзейнічала да ўступлення ў сілу Указа. Пры гэтым да адносін, якія ўзнікаюць з гэтых дагавораў, не прымяняюцца як нормы Указа непасрэдна, так і нормы заканадаўчых актаў і іншых нарматыўных прававых актаў, прынятых у рамках прывядзення актаў заканадаўства ў адпаведнасць з гэтым Указам.
 • Пры заключэнні дадатковых пагадненняў да раней заключаных дагавораў бакі абавязаны кіравацца заканадаўствам, дзеючым на дату падпісання адпаведных дадатковых пагадненняў.
 • Прадугледжаныя Указам абмежаванні па заключэнні дагавораў лізінгу юрыдычнымі асобамі, якія не з'яўляюцца лізінгавымі арганізацыямі, уключанымі ў рэестр, а таксама індывідуальнымі прадпрымальнікамі (не больш за тры дагаворы ў год і (або) пры суме прадмета лізінгу менш за 10000 базавых велічынь), не абмяжоўваюць правамоцтвы гэтых суб'ектаў (як рэзідэнтаў, так і нерэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь) на заключэнне дагавораў фінансавай арэнды (лізінгу) да ўступлення ў сілу Указа і не ўплываюць на сапраўднасць гэтых дагавораў пасля ўступлення ў сілу Указа.

Пунктам 2 артыкула 392 Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь вызначана, што ў выпадку, калі прыняты акт заканадаўства, якi ўстанаўлiвае абавязковыя для бакоў правiлы, iншыя, чым тыя, якія дзейнічалі пры заключэнні дагавора, умовы заключанага дагавора павiнны быць прыведзены ў адпаведнасць з заканадаўствам, калi iншае не прадугледжана заканадаўствам.

Паколькі нормамі Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 4 лістапада 2015 года № 450 "Аб правядзенні дэнамінацыі афіцыйнай грашовай адзінкі Рэспублікі Беларусь" вызначана суадносіны беларускага рубля узору 2009 гады да беларускага рубля узору 2000 года, мэтазгоднасць заключэння дадатковых пагадненняў да дзеючых дагаворах вызначаецца самастойна суб'ектамі гаспадарання.

У сувязі з узнікшымі пытаннямі ў асобных дзяржаўных органаў, юрыдычных і фізічных асоб у частцы выплаты лізінгаатрымальнікамі сум кошту прадмета лізінгу ў складзе выплачаных імі па дагаворы фінансавай арэнды (лізінгу) (далей – дагавор лізінгу) лізінгавых плацяжоў і разглядам гэтага аспекту як набыццё маёмасці ў растэрміноўку зацікаўленым асобам пры разглядзе пытанняў, звязаных з заключэннем і выкананнем дагавораў лізінгу, трэба ўлічваць наступнае:

 1. Лізінг, у тым ліку фінансавы лізінг, які прадугледжвае выкуп прадмета лізінгу, у рамках Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь (далей – Грамадзянскі кодэкс) рэгулюецца, у тым ліку, палажэннямі аб арэндзе, а не заканадаўствам аб куплі-продажы ў растэрміноўку.
 2. У адпаведнасці з Грамадзянскім кодэксам, Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 25 лютага 2014 г. № 99 "Аб пытаннях рэгулявання лізінгавай дзейнасці"(далей – Указ № 99) і правіламі ажыццяўлення лізінгавай дзейнасці, зацверджанымі пастановай Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 18 жніўня 2014 г. № 526 (далей – Правілы лізінгу), мэтай лізінгаатрымальніка па дагаворы лізінгу, у тым ліку які прадугледжвае выкуп прадмета лізінгу, з'яўляецца не набыццё ва ўласнасць маёмасці, а атрыманне выгады і іншых карысных вынікаў (камерцыйнага, сацыяльнага, бытавога і т. п. характару) за кошт валодання і карыстання маёмасцю (прадметам лізінгу), як правіла, на працягу доўгага часу (больш за адзін год).
 3. Лізінгавыя плацяжы, якія выплачваюцца лізінгаатрымальнікам, па дагаворы лізінгу, у тым ліку які прадугледжвае выкуп прадмета лізінгу, з'яўляюцца платай лізінгадаўцу за набыццё і перадачу ў часовае валоданне і карыстанне лізінгаатрымальніку маёмасці.
 4. (гэта від арэнднай платы), а не платай за набыццё ў растэрміноўку маёмасці ў лізінгадаўца ва ўласнасць.
 5. Лізінгавы плацеж з'яўляецца непадзельным. Улік пры вызначэнні лізінгавых плацяжоў сум, накіраваных на пакрыццё інвестыцыйных выдаткаў лізінгадаўца, з улікам якіх вызначаны кошт прадмета лізінгу, не з'яўляецца падставай для прызнання лізінгавага плацяжу або яго часткі аплатай тавару ў растэрміноўку.
 6. Выкупны кошт прадмета лізінгу не з'яўляецца часткай лізінгавых плацяжоў і выплачваецца па заканчэнні тэрміну лізінгу (як правіла, складае ад 0,5 да 5 працэнтаў ад кошту прадмета лізінгу).
 7. Да заканчэння тэрміну лізінгу ўласнікам маёмасці, перададзенай лізінгаатрымальніку ў часовае валоданне і карыстанне, з'яўляецца лізінгадаўца па-за залежнасцю ад долі выплачаных лізінгаатрымальнікам лізінгавых плацяжоў у агульнай суме яго абавязацельстваў па дагаворы лізінгу.
 8. Падставай для пераходу да лізінгаатрымальніка права ўласнасці на перададзеную яму ў лізінг маёмасць (прадмет лізінгу) з'яўляецца выкананне ім у поўным аб'ёме абавязкаў па дагаворы лізінгу і іншых дагаворах, заключаных у забеспячэнне выканання лізінгаатрымальнікам сваіх абавязацельстваў па дагаворы лізінгу, у тым ліку абавязкаў па выплаце ўсіх лізінгавых плацяжоў, выкупнога кошту, а таксама іншых абавязкаў лізінгаатрымальніка, прадугледжаных дагаворам лізінгу. Само па сабе пакрыццё (поўнае або частковае) у складзе выплачаных лізінгаатрымальнікам лізінгавых плацяжоў інвестыцыйных выдаткаў лізінгадаўца, з улікам якіх вызначаны кошт прадмета лізінгу, не з'яўляецца дастатковай падставай для пераходу да лізінгаатрымальніка права ўласнасці на прадмет лізінгу.
 9. У выпадку скасавання дагавора лізінгу, у тым ліку які прадугледжвае выкуп прадмета лізінгу, або датэрміновага вяртання прадмета лізінгу лізінгадаўцу ў сувязі з невыкананнем (неналежным выкананнем) лізінгаатрымальнікам сваіх абавязкаў па дагаворы лізінгу выплачаныя лізінгавыя плацяжы (у прыватнасці, аванс), у тым ліку ў частцы, што пакрывае інвестыцыйныя расходы лізінгадаўца, з улікам якіх вызначаны кошт прадмета лізінгу, не падлягаюць поўнаму альбо частковаму вяртанню лізінгаатрымальніку, калі іншае не прадугледжана дагаворам лізінгу. Пры гэтым з мэтай забеспячэння інтарэсаў лізінгаатрымальнікаў – фізічных асоб заканадаўствам прадугледжаны выключэнні з гэтай нормы ў наступных выпадках:
  • калі маёмасць, якая з'яўляецца прадметам лізінгу, застрахавана і выгаданабытчыкам з'яўляецца лізінгадаўца (пункт 29 Правілаў лізінгу);
  • пры лізінгу жылых памяшканняў (пункт 24 Палажэння аб лізінгу аднакватэрных жылых дамоў і кватэр у Рэспубліцы Беларусь, зацверджанага Указам № 99).

Асноўнымі нарматыўнымі прававымі актамі, якія рэгулююць лізінгавую дзейнасць, парадак заключэння дагавора лізінгу, з'яўляюцца:

 • параграф 6 раздзела 34 "Фінансавая арэнда (лізінг)" Грамадзянскага кодэкса;
 • Указ № 99, якім прадугледжаны паўнамоцтвы Нацыянальнага банка па рэгуляванні лізінгавай дзейнасці і кантролі за выкананнем заканадаўства аб лізінгавай дзейнасці;
 • Правілы лізінгу.

У адпаведнасці з часткай першай артыкула 636 Грамадзянскага кодэкса па дагаворы фінансавай арэнды (лізінгу) арэндадаўца (лізінгадаўца), які з'яўляецца юрыдычнай асобай або індывідуальным прадпрымальнікам, абавязваецца набыць ва ўласнасць названую арандатарам (лізінгаатрымальнікам) маёмасць у вызначанага ім прадаўца (пастаўшчыка) і прадаставіць арандатару (лізінгаатрымальніку) гэту маёмасць, якая складае прадмет дагавора фінансавай арэнды (лізінгу), за плату ў часовае валоданне і карыстанне.

Параграф 6 "Фінансавая арэнда (лізінг)" Грамадзянскага кодэкса адносіцца да раздзела 34 "Арэнда" гэтага кодэкса. Згодна з артыкулам 596 Грамадзянскага кодэкса да асобных відаў дагавора арэнды, у тым ліку да дагавора лізінгу, прымяняюцца палажэнні, прадугледжаныя параграфам 1 раздзела 34 "Агульныя палажэнні аб арэндзе" Грамадзянскага кодэкса, калі іншае не ўстаноўлена заканадаўствам.

У адпаведнасці з падпунктам 1.8 пункта 1 Указа № 99 істотнымі ўмовамі дагавора лізінгу, у прыватнасці, з'яўляюцца:

 • памер альбо парадак вызначэння памеру, спосаб і перыядычнасць унясення платы лізінгадаўцу за набыццё (лізінгадаўцам) і прадастаўленне лізінгаатрымальніку ў часовае валоданне і карыстанне прадмета лізінгу (лізінгавых плацяжоў);
 • выкупны кошт прадмета лізінгу, калі ўмова аб яго выкупе прадугледжана ўмовамі дагавора.

Згодна з пунктам 4 Правілаў лізінгу лізінгавая дзейнасць уключае, у прыватнасці, наступныя віды:

 • фінансавы лізінг – фінансавая арэнда (лізінг) (далей – лізінг), пры якой лізінгавыя плацяжы на працягу тэрміну лізінгу працягласцю не менш за адзін год забяспечваюць пакрыццё лізінгадаўцу не менш за 75 працэнтаў кошту прадмета лізінгу незалежна ад таго, ці прадугледжаны дагаворам лізінгу выкуп прадмета лізінгу або яго вяртанне лізінгадаўцу;
 • аператыўны лізінг – лізінг, пры якім лізінгавыя плацяжы на працягу тэрміну лізінгу незалежна ад яго працягласці забяспечваюць пакрыццё лізінгадаўцу менш за 75 працэнтаў кошту прадмета лізінгу і дагаворам лізінгу прадугледжана вяртанне прадмета лізінгу лізінгадаўцу пасля заканчэння тэрміну лізінгу.

Дагавор лізінгу лічыцца прадугледжваючым умову аб выкупе прадмета лізінгу, калі ім устанаўліваецца абавязак лізінгаатрымальніка выкупіць прадмет лізінгу па заканчэнні тэрміну лізінгу па выкупным кошце прадмета лізінгу альбо пакрыць у складзе лізінгавых плацяжоў усю суму інвестыцыйных выдаткаў лізінгадаўца, з улікам якіх вызначаны кошт прадмета лізінгу (пункт 8 Правілаў лізінгу).

Пры гэтым выкупны кошт прадмета лізінгу – гэта ўстаноўленая дагаворам лізінгу сума набыцця ва ўласнасць (выкупу) лізінгаатрымальнікам прадмета лізінгу (калі дагаворам лізінгу прадугледжана ўмова аб выкупе прадмета лізінгу), якая выплачваецца па-за лізінгавымі плацяжамі і вызначаецца як розніца паміж коштам прадмета лізінгу па дагаворы лізінгу і часткай сумы лізінгавых плацяжоў, цалкам або часткова пакрывае інвестыцыйныя выдаткі лізінгадаўца, з улікам якіх вызначаны кошт прадмета лізінгу, калі іншае не прадугледжана заканадаўствам або дагаворам лізінгу (абзац другі часткі першай пункта 2 Правілаў лізінгу).

У адпаведнасці з пунктам 11 Правілаў лізінгу лізінгавыя плацяжы вызначаюцца па пагадненні бакоў з улікам сум:

 • узнагароджання (даходу) лізінгадаўца;
 • якія цалкам або часткова пакрываюць інвестыцыйныя расходы лізінгадаўца, з улікам якіх вызначаны кошт прадмета лізінгу;
 • якія цалкам або часткова пакрываюць іншыя інвестыцыйныя расходы лізінгадаўца, звязаныя з заключэннем і выкананнем дагавора лізінгу.

Трэба адзначыць, што Грамадзянскім кодэксам, Указам № 99, Правіламі лізінгу і іншым заканадаўствам не прадугледжана выплата па дагаворы лізінгу, акрамя лізінгавых плацяжоў і выкупнога кошту прадмета лізінгу, якіх-небудзь іншых плацяжоў па абавязацельствах лізінгаатрымальніка перад лізінгадаўцам.

Лізінгаатрымальнік нясе абавязкі па вяртанні прадмета лізінгу ў адпаведнасці з заканадаўствам і дагаворам лізінгу з моманту фактычнай перадачы яму прадмета лізінгу да моманту вяртання прадмета лізінгу лізінгадаўцу або выкупу прадмета лізінгу (частка першая пункта 21 Правілаў лізінгу). А падставай для пераходу да лізінгаатрымальніка права ўласнасці на прадмет лізінгу з'яўляецца выкананне ім у поўным аб'ёме абавязкаў па дагаворы лізінгу і іншых дагаворах, заключаных у забеспячэнне выканання лізінгаатрымальнікам сваіх абавязацельстваў па дагаворы лізінгу (частка другая пункта 15 Правілаў лізінгу).

З улікам адзначаных падыходаў да рэгулявання лізінгу часткай трэцяй пункта 21 Правілаў лізінгу прадугледжана, што ў выпадку скасавання дагавора лізінгу, які прадугледжвае выкуп прадмета лізінгу, або датэрміновага вяртання прадмета лізінгу па ўстаноўленых заканадаўствам або дагаворам лізінгу падставах скасавання дагавора лізінгу або датэрміновага вяртання прадмета лізінгу ў сувязі з невыкананнем (неналежным выкананнем) лізінгаатрымальнікам сваіх абавязкаў па дагаворы лізінгу лізінгавыя плацяжы, выплачаныя раней, у тым ліку ў якасці авансу, не падлягаюць поўнаму альбо частковаму вяртанню лізінгаатрымальніку, калі іншае не прадугледжана дагаворам лізінгу.

Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 23 кастрычніка 2019 г. № 394 "Аб прадастаўленні і прыцягненні пазык" (далей – Указ № 394) ва Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 25 лютага 2014 г. № 99 "Аб пытаннях рэгулявання лізінгавай дзейнасці" ўнесены змяненні, якія прадугледжваюць яго дапаўненне нормай наступнага зместу:

”1.81. прадметам лізінгу па дагаворы фiнансавай арэнды (лізінгу), у рамках якога фізічная асоба з'яўляецца адначасова лізінгаатрымальнікам і прадаўцом (пастаўшчыком) прадмета лізінгу, можа быць транспартны сродак, кватэра, аднакватэрны жылы дом;".

Такім чынам, з 27 красавіка 2020 г. (даты ўваходжання ў сілу Указа № 394) устанаўліваецца абмежаванне на заключэнне дагавораў зваротнага лізінгу (акрамя жылля і транспартных сродкаў). Увядзенне дадзенага абмежавання стварае ўмовы для выключэння нядобрасумленнай практыкі крэдытораў, якія пазіцыянавалі свае паслугі як прадастаўленне пазыкі, але, па сутнасці, заключалі з грамадзянамі дагаворы куплі-продажу рухомай маёмасці, якая належыць грамадзянам (бытавой і камп'ютарнай тэхнікі, мабільных тэлефонаў і г. д.), і адначасова дагаворы зваротнага лізінгу, прадметам якіх з'яўляецца гэта ж маёмасць.

Звяртаем увагу, што прывядзенне дзейных дагавораў фінансавай арэнды (лізінгу), уключаючы дагаворы зваротнага лізінгу, у адпаведнасць з новапрынятай нормай Указа № 394 не патрабуецца, паколькі ўстаноўленае пунктам 8 Указа № 394 патрабаванне аб прывядзенні дагавораў у адпаведнасць з нормамі гэтага Указа прадугледжана толькі для дагавораў мікрапазыкі і пазыкі.

Аб абмежаванні заключэння дагавораў аператыўнага зваротнага лізінгу