Вынікі размяшчэння аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, намінаваных у беларускіх рублях

Апошнія 12 радкоў уключна да выпуску
Архіў
Назва выпуску / Рашэнне аб выпуску Пра-
цэ-
дура
размя-
шчэн-
ня*
Дата
правя-дзення
Дата
пага-шэння
Тэр-мін
аба-ра-
чэн-ня,
дзён
Аб'ём эмісіі,
млн.рублёў
Фактычны
попыт,
млн.рублёў
Размешчана
па намінале,
млн.рублёў
Размешчана
фактычна,
млн.рублёў
Стаўка адсячэння, % гадавых Сярэдня-ўзважа-ная стаўка, % гадавых Мінімальная стаўка, прапанаваная ўдзельнікамі, % гадавых Максімальная стаўка, прапанаваная ўдзельнікамі,% гадавых Коль-
касць
удзель-
нікаў
Коль-касць удзель-нікаў, заяўкі якіх былі зада-воле-ныя Коль-
касць
прапа-
ноў, дапу-
шчаных
да ўдзелу
ў аўк-
цыене
Коль-касць задаво-леных прапа-ноў Бягучы
кошт
NB-SB-BYN-0161 рашэнне аб выпуску ак 05.12.2018 12.12.2018 7 209,44 210,04 209,44 209,04 9,9888 9,9836 9,9783 9,9993 8 8 11 10
NB-SB-BYN-0159 рашэнне аб выпуску ак 08.11.2018 14.11.2018 6 320,50 443,20 320,50 319,98 9,9870 9,9747 9,9625 9,9870 8 8 9 9
NB-SB-BYN-0157 рашэнне аб выпуску ак 17.10.2018 24.10.2018 7 240,43 289,42 240,43 239,97 9,9888 9,9836 9,9783 9,9888 9 9 12 12
NB-SB-BYN-0155 рашэнне аб выпуску ак 10.10.2018 17.10.2018 7 928,17 926,46 928,17 926,40 9,9888 9,9836 9,9731 9,9888 17 17 25 25
NB-SB-BYN-0154 рашэнне аб выпуску ак 03.10.2018 10.10.2018 7 926,46 924,76 926,46 924,69 9,9888 9,9836 9,9783 9,9888 18 18 23 23
NB-SB-BYN-0153 рашэнне аб выпуску ак 26.09.2018 03.10.2018 7 673,65 672,43 673,65 672,36 9,9888 9,9836 9,9783 9,9888 15 15 21 21
NB-SB-BYN-0151 рашэнне аб выпуску ак 19.09.2018 26.09.2018 7 824,48 822,90 824,48 822,90 9,9888 9,9836 9,9783 9,9888 13 13 15 15
NB-SB-BYN-0150 рашэнне аб выпуску ак 12.09.2018 19.09.2018 7 1 309,94 1 307,48 1 309,94 1 307,44 9,9888 9,9836 9,9783 9,9888 18 18 23 23
NB-SB-BYN-0148 рашэнне аб выпуску ак 05.09.2018 12.09.2018 7 1 390,02 1 387,41 1 390,02 1 387,36 9,9888 9,9836 9,9731 9,9888 15 15 22 22
NB-SB-BYN-0147 рашэнне аб выпуску ак 29.08.2018 05.09.2018 7 1 050,97 1 048,98 1 050,97 1 048,96 9,9888 9,9836 9,9626 9,9888 14 14 20 20
NB-SB-BYN-0145 рашэнне аб выпуску ак 22.08.2018 29.08.2018 7 934,49 952,70 934,49 932,70 9,9888 9,9836 9,9679 9,9940 14 14 17 16
NB-SB-BYN-0144 рашэнне аб выпуску ак 15.08.2018 22.08.2018 7 1 019,94 1 043,49 1 019,94 1 017,99 9,9888 9,9783 9,9626 10,0987 13 12 16 14

* Працэдура размяшчэння:
"ак" – аўкцыён працэнтных ставак;
"ао" – аўкцыён па абвешчанай працэнтнай стаўцы;
"дк" – даразмяшчэнне шляхам правядзення аўкцыёну працэнтных ставак;
"до" – даразмяшчэнне па вызначанай працэнтнай стаўцы;
"п" – продаж без правядзення аўкцыёну (до 01.01.2017);
"пд" – даразмяшчэнне выпуску прададзенага без правядзення аўкцыёну (да 01.01.2017);
"з" – закрыты продаж (з 01.01.2017).


Нарматыўныя прававыя акты, якія рэгулююць выпуск аблігацый Нацыянальнага банка
Рэестр выпускаў усіх аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь