Вынікі дэпазітных аўкцыёнаў Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь

Апошнія 12 радкоў уключна да аўкцыёну №
Архіў
Нумар Дата Форма* Тэрмін,
дзён
Коль-
касць
удзель-
нікаў
Колькасць
удзельнікаў,
заявы якіх былі
здаволены
Колькасць заявак,
дапушчаных да ўдзелу
ў аўкцыёне
Колькасць
здаволеных
заявак
Перша-
пачатковы
попыт,
млн. рублёў
Аб'ём
задаволеных
заявак,
млн. рублёў
Стаўка адсячэння**,
% гадавых
Сярэдня-
ўзважаная
працэнтная стаўка**,
% гадавых
Мінімальная стаўка,
прапанаваная банкамі,
% гадавых
Максімальная стаўка,
прапанаваная банкамі,
% гадавых
335 29.06.2016 ка 7 11 11 28 28 5 420 000,00 5 420 000,00 25,00 21,28 16,50 25,00
334 15.04.2015 ка 2 0 0 0 0 0,00 0,00
333 03.04.2015 ка 4 1 0 2 0 600 000,00 0,00 25,00 25,00
332 03.09.2014 об 5 8 8 8 8 2 635 000,00 2 635 000,00 18,50 18,50
331 16.07.2014 об 5 4 4 4 4 565 000,00 565 000,00 20,00 20,00
330 20.02.2012 об 2 15 15 16 16 2 312 000,00 2 312 000,00 43,00 43,00
329 14.02.2012 об 1 9 9 10 10 790 000,00 790 000,00 45,00 45,00
328 06.02.2012 об 2 9 9 10 10 1 515 000,00 800 000,00 45,00 45,00
327 28.12.2011 об 7 0 0 0 0 0,00 0,00 45,00
326 21.12.2011 об 7 0 0 0 0 0,00 0,00 45,00
325 14.12.2011 об 7 0 0 0 0 0,00 0,00 45,00
324 13.12.2011 об 1 1 0 1 0 25 000,00 0,00 45,00

* Форма аўкцыёну: "об" – па абвешчанай стаўцы,
"ка" – конкурс працэнтных ставак па "амерыканскім" спосабе,
"кг" – конкурс працэнтных ставак па "галандскім" спосабе.

** Пры правядзенні аўкцыёну па абвешчанай працэнтнай стаўцы паказана абвешчаная стаўка.