Вынікі дэпазітных аўкцыёнаў Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь

Апошнія 12 радкоў уключна да аўкцыёну №
Архіў
Нумар Дата Форма* Тэрмін,
дзён
Коль-
касць
удзель-
нікаў
Колькасць
удзельнікаў,
заявы якіх былі
здаволены
Колькасць заявак,
дапушчаных да ўдзелу
ў аўкцыёне
Колькасць
здаволеных
заявак
Перша-
пачатковы
попыт,
млн. рублёў
Аб'ём
задаволеных
заявак,
млн. рублёў
Стаўка адсячэння**,
% гадавых
Сярэдня-
ўзважаная
працэнтная стаўка**,
% гадавых
Мінімальная стаўка,
прапанаваная банкамі,
% гадавых
Максімальная стаўка,
прапанаваная банкамі,
% гадавых
387 20.10.2021 ка 7 8 0 25 0 1 191,00 0,00 0,00 0,00 2,25 4,00
386 13.10.2021 ка 7 10 5 40 9 2 360,00 1 000,00 2,95 2,76 2,50 9,24
385 06.10.2021 ка 7 18 17 77 25 4 627,40 1 070,60 3,25 3,00 1,99 35,00
384 24.06.2020 ка 7 9 5 17 6 913,50 450,00 7,69 7,67 7,65 7,80
383 17.06.2020 ка 7 7 6 15 11 765,60 410,00 7,80 7,78 7,70 7,89
382 16.06.2020 ка 1 10 10 18 16 1 454,48 1 383,18 7,82 7,78 7,75 7,85
381 10.06.2020 ка 7 12 9 17 12 2 609,50 1 500,00 7,87 7,82 7,80 7,88
380 03.06.2020 ка 7 13 13 17 16 1 809,00 1 175,00 7,89 7,88 7,84 7,90
379 27.05.2020 ка 7 8 7 10 9 1 198,00 925,00 7,89 7,89 7,89 7,90
378 20.05.2020 ка 7 5 5 8 8 883,00 725,00 7,90 7,89 7,89 7,90
377 19.05.2020 ка 1 12 12 15 15 1 236,00 1 236,00 8,65 8,64 8,64 8,65
376 13.05.2020 ка 7 12 12 14 14 2 839,00 2 839,00 8,65 8,64 8,64 8,65

* Форма аўкцыёну: "об" – па абвешчанай стаўцы,
"ка" – конкурс працэнтных ставак па "амерыканскім" спосабе,
"кг" – конкурс працэнтных ставак па "галандскім" спосабе.

** Пры правядзенні аўкцыёну па абвешчанай працэнтнай стаўцы паказана абвешчаная стаўка.