Вынікі дэпазітных аўкцыёнаў Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь

Апошнія 12 радкоў уключна да аўкцыёну №
Архіў
Нумар Дата Форма* Тэрмін,
дзён
Коль-
касць
удзель-
нікаў
Колькасць
удзельнікаў,
заявы якіх былі
здаволены
Колькасць заявак,
дапушчаных да ўдзелу
ў аўкцыёне
Колькасць
здаволеных
заявак
Перша-
пачатковы
попыт,
млн. рублёў
Аб'ём
задаволеных
заявак,
млн. рублёў
Стаўка адсячэння**,
% гадавых
Сярэдня-
ўзважаная
працэнтная стаўка**,
% гадавых
Мінімальная стаўка,
прапанаваная банкамі,
% гадавых
Максімальная стаўка,
прапанаваная банкамі,
% гадавых
380 03.06.2020 ка 7 13 13 17 16 1 809,00 1 175,00 7,89 7,88 7,84 7,90
379 27.05.2020 ка 7 8 7 10 9 1 198,00 925,00 7,89 7,89 7,89 7,90
378 20.05.2020 ка 7 5 5 8 8 883,00 725,00 7,90 7,89 7,89 7,90
377 19.05.2020 ка 1 12 12 15 15 1 236,00 1 236,00 8,65 8,64 8,64 8,65
376 13.05.2020 ка 7 12 12 14 14 2 839,00 2 839,00 8,65 8,64 8,64 8,65
375 06.05.2020 ка 7 10 10 12 12 2 353,00 2 353,00 8,65 8,64 8,64 8,65
374 29.04.2020 ка 7 5 5 7 7 1 074,00 1 074,00 8,64 8,64 8,64 8,64
373 22.04.2020 ка 7 6 6 8 8 960,00 960,00 8,65 8,64 8,64 8,65
372 15.04.2020 ка 7 2 2 3 3 114,00 114,00 8,64 8,64 8,64 8,64
371 14.04.2020 ка 1 13 13 21 21 2 255,00 2 255,00 8,65 8,64 8,62 8,65
370 08.04.2020 ка 7 14 14 14 14 1 862,50 1 862,50 8,65 8,64 8,64 8,65
369 01.04.2020 ка 7 7 7 10 10 1 112,00 1 112,00 8,65 8,64 8,64 8,65

* Форма аўкцыёну: "об" – па абвешчанай стаўцы,
"ка" – конкурс працэнтных ставак па "амерыканскім" спосабе,
"кг" – конкурс працэнтных ставак па "галандскім" спосабе.

** Пры правядзенні аўкцыёну па абвешчанай працэнтнай стаўцы паказана абвешчаная стаўка.