Вынікі крэдытных аўкцыёнаў Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь

Апошнія 12 радкоў уключна да аўкцыёну №
Архіў
Нумар Дата Форма* Тэрмін,
дзён
Коль-
касць
удзель-
нікаў
Колькасць
удзельнікаў,
заявы якіх былі
здаволены
Колькасць заявак,
дапушчаных да ўдзелу
ў аўкцыёне
Колькасць
здаволеных
заявак
Перша-
пачатковы
попыт,
млн. рублёў
Аб'ём
задаволеных
заявак,
млн. рублёў
Стаўка адсячэння**,
% гадавых
Сярэдня-
ўзважаная
працэнтная стаўка**,
% гадавых
Мінімальная стаўка,
прапанаваная банкамі,
% гадавых
Максімальная стаўка,
прапанаваная банкамі,
% гадавых
742 20.01.2021 об 7 4 5 26,75 26,75 11,50 11,50
741 20.01.2021 об 180 15 15 1 164,40 400,00 9,75 9,75
740 21.10.2020 об 7 8 11 754,20 754,20 12,00 12,00
739 23.09.2020 ка 7 11 10 58 34 1 540,80 654,30 13,00 13,30 7,75 17,00
738 16.09.2020 ка 7 13 13 73 56 2 123,50 1 200,00 13,10 15,94 7,75 20,00
737 09.09.2020 ка 7 14 14 64 52 2 196,40 1 029,40 15,00 23,49 7,75 27,00
736 02.09.2020 ка 7 10 9 51 38 1 568,00 1 109,40 20,00 22,25 7,75 27,00
735 28.08.2020 ка 5 8 7 34 22 1 334,89 549,29 16,10 18,57 7,75 20,00
734 26.08.2020 ка 7 18 11 85 36 2 487,80 900,00 12,50 13,14 7,75 18,00
733 19.08.2020 ка 7 12 6 27 9 1 144,80 548,00 8,25 8,41 7,76 8,75
732 23.01.2019 ка 7 6 6 11 11 428,10 428,10 10,95 10,98 10,95 11,25
731 19.12.2018 ка 7 7 6 11 7 490,20 413,20 10,95 10,99 10,80 11,00

* Форма аўкцыёну: "об" – па абвешчанай стаўцы,
"ка" – конкурс працэнтных ставак па "амерыканскім" спосабе,
"кг" – конкурс працэнтных ставак па "галандскім" спосабе.

** Пры правядзенні аўкцыёну па абвешчанай працэнтнай стаўцы паказана абвешчаная стаўка.