Вынікі крэдытных аўкцыёнаў Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь

Апошнія 12 радкоў уключна да аўкцыёну №
Архіў
Нумар Дата Форма* Тэрмін,
дзён
Коль-
касць
удзель-
нікаў
Колькасць
удзельнікаў,
заявы якіх былі
здаволены
Колькасць заявак,
дапушчаных да ўдзелу
ў аўкцыёне
Колькасць
здаволеных
заявак
Перша-
пачатковы
попыт,
млн. рублёў
Аб'ём
задаволеных
заявак,
млн. рублёў
Стаўка адсячэння**,
% гадавых
Сярэдня-
ўзважаная
працэнтная стаўка**,
% гадавых
Мінімальная стаўка,
прапанаваная банкамі,
% гадавых
Максімальная стаўка,
прапанаваная банкамі,
% гадавых
749 19.05.2021 об 180 11 11 14 14 924,50 50,00 10,50 10,50
748 14.05.2021 ка 7 6 6 15 13 503,60 275,00 10,70 10,92 10,50 12,00
747 05.05.2021 ка 7 4 4 11 6 895,00 225,50 10,60 10,71 10,60 10,75
746 21.04.2021 об 180 13 18 1 243,80 50,00 10,50 10,50
745 17.03.2021 об 180 15 26 3 701,60 250,00 9,75 9,75
744 17.02.2021 об 180 14 16 2 122,00 200,00 9,75 9,75
743 27.01.2021 об 7 3 4 64,00 64,00 11,50 11,50
742 20.01.2021 об 7 4 5 26,75 26,75 11,50 11,50
741 20.01.2021 об 180 15 15 1 164,40 400,00 9,75 9,75
740 21.10.2020 об 7 8 11 754,20 754,20 12,00 12,00
739 23.09.2020 ка 7 11 10 58 34 1 540,80 654,30 13,00 13,30 7,75 17,00
738 16.09.2020 ка 7 13 13 73 56 2 123,50 1 200,00 13,10 15,94 7,75 20,00

* Форма аўкцыёну: "об" – па абвешчанай стаўцы,
"ка" – конкурс працэнтных ставак па "амерыканскім" спосабе,
"кг" – конкурс працэнтных ставак па "галандскім" спосабе.

** Пры правядзенні аўкцыёну па абвешчанай працэнтнай стаўцы паказана абвешчаная стаўка.