Вынікі крэдытных аўкцыёнаў Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь

Апошнія 12 радкоў уключна да аўкцыёну №
Архіў
Нумар Дата Форма* Тэрмін,
дзён
Коль-
касць
удзель-
нікаў
Колькасць
удзельнікаў,
заявы якіх былі
здаволены
Колькасць заявак,
дапушчаных да ўдзелу
ў аўкцыёне
Колькасць
здаволеных
заявак
Перша-
пачатковы
попыт,
млн. рублёў
Аб'ём
задаволеных
заявак,
млн. рублёў
Стаўка адсячэння**,
% гадавых
Сярэдня-
ўзважаная
працэнтная стаўка**,
% гадавых
Мінімальная стаўка,
прапанаваная банкамі,
% гадавых
Максімальная стаўка,
прапанаваная банкамі,
% гадавых
753 15.09.2021 об 180 6 6 6 6 165,70 80,00 11,25 11,25
752 18.08.2021 об 180 11 11 13 13 478,60 80,00 11,25 11,25
751 14.07.2021 об 180 13 13 17 17 659,10 100,00 10,50 10,50
750 16.06.2021 об 180 12 12 14 14 706,25 50,00 10,50 10,50
749 19.05.2021 об 180 11 11 14 14 924,50 50,00 10,50 10,50
748 14.05.2021 ка 7 6 6 15 13 503,60 275,00 10,70 10,92 10,50 12,00
747 05.05.2021 ка 7 4 4 11 6 895,00 225,50 10,60 10,71 10,60 10,75
746 21.04.2021 об 180 13 18 1 243,80 50,00 10,50 10,50
745 17.03.2021 об 180 15 26 3 701,60 250,00 9,75 9,75
744 17.02.2021 об 180 14 16 2 122,00 200,00 9,75 9,75
743 27.01.2021 об 7 3 4 64,00 64,00 11,50 11,50
742 20.01.2021 об 7 4 5 26,75 26,75 11,50 11,50

* Форма аўкцыёну: "об" – па абвешчанай стаўцы,
"ка" – конкурс працэнтных ставак па "амерыканскім" спосабе,
"кг" – конкурс працэнтных ставак па "галандскім" спосабе.

** Пры правядзенні аўкцыёну па абвешчанай працэнтнай стаўцы паказана абвешчаная стаўка.