Вынікі крэдытных аўкцыёнаў Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь

Апошнія 12 радкоў уключна да аўкцыёну №
Архіў
Нумар Дата Форма* Тэрмін,
дзён
Коль-
касць
удзель-
нікаў
Колькасць
удзельнікаў,
заявы якіх былі
здаволены
Колькасць заявак,
дапушчаных да ўдзелу
ў аўкцыёне
Колькасць
здаволеных
заявак
Перша-
пачатковы
попыт,
млн. рублёў
Аб'ём
задаволеных
заявак,
млн. рублёў
Стаўка адсячэння**,
% гадавых
Сярэдня-
ўзважаная
працэнтная стаўка**,
% гадавых
Мінімальная стаўка,
прапанаваная банкамі,
% гадавых
Максімальная стаўка,
прапанаваная банкамі,
% гадавых
763 24.11.2021 ка 7 0 0 0,00 0,00
762 17.11.2021 об 180 3 3 3 3 56,00 50,00 11,25 11,25
761 17.11.2021 ка 7 0 0 0,00 0,00
760 10.11.2021 ка 7 0 0 0,00 0,00
759 03.11.2021 ка 7 0 0 0,00 0,00
758 27.10.2021 ка 7 0 0 0,00 0,00
757 20.10.2021 ка 7 0 0 0,00 0,00
756 13.10.2021 об 180 7 7 7 7 148,00 60,00 11,25 11,25
755 13.10.2021 ка 7 0 0 0,00 0,00
754 06.10.2021 ка 7 0 0 0,00 0,00
753 15.09.2021 об 180 6 6 6 6 165,70 80,00 11,25 11,25
752 18.08.2021 об 180 11 11 13 13 478,60 80,00 11,25 11,25

* Форма аўкцыёну: "об" – па абвешчанай стаўцы,
"ка" – конкурс працэнтных ставак па "амерыканскім" спосабе,
"кг" – конкурс працэнтных ставак па "галандскім" спосабе.

** Пры правядзенні аўкцыёну па абвешчанай працэнтнай стаўцы паказана абвешчаная стаўка.