Вынікі аўкцыёнаў прамога РЭПО Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь

Апошнія 12 радкоў уключна да аўкцыёну №
Архіў
Нумар Дата Форма* Тэрмін, дзён Коль–
касць
удзель–
нікаў
Колькасць удзельнікаў, заяўкі якіх былі задаволеныя Колькасць заявак,
дапушчаных да ўдзелу
ў аўкцыёне
Колькасць задаволеных заявак Перша–
пачатковы
попыт,
млн. рублёў
Фактычны
аб'ём
здзелак,
млн. рублёў
Стаўка
адсячэння**,
% гадавых
Сярэдня–
ўзважаная
працэнтная
стаўка**,
% гадавых
Мінімальная стаўка,
прапанаваная банкамі,
% гадавых
Максімальная стаўка,
прапанаваная банкамі,
% гадавых
69 30.01.2013 об 7 4 4 13 13 1 121 218,47 1 121 218,47 35,00 35,00 35,00 35,00
68 23.01.2013 об 7 5 5 15 15 2 173 817,46 2 173 817,46 35,00 35,00 35,00 35,00
67 21.01.2013 об 2 4 4 10 10 1 469 836,47 1 469 836,47 35,00 35,00 35,00 35,00
66 16.01.2013 об 7 3 3 15 15 1 586 364,27 749 995,71 35,00 35,00 35,00 35,00
65 16.03.2010 ка 1 0 0 0 0 0,00 0,00
64 16.02.2010 ка 1 0 0 0 0 0,00 0,00
63 19.01.2010 ка 1 0 0 0 0 0,00 0,00
62 29.12.2009 ка 28 0 0 0 0 0,00 0,00
61 22.12.2009 ка 28 0 0 0 0 0,00 0,00
60 15.12.2009 ка 28 0 0 0 0 0,00 0,00
59 15.12.2009 ка 1 3 3 19 19 335 312,95 335 312,95 19,55 19,97 19,55 20,32
58 08.12.2009 ка 28 0 0 0 0 0,00 0,00

* Форма аўкцыёну:

"об" – па абвешчанай стаўцы,

"ка" – конкурс працэнтных ставак па "амерыканскім" спосабе,

"кг" – конкурс працэнтных ставак па "галандскім" спосабе.

** Пры правядзенні аўкцыёну па абвешчанай працэнтнай стаўцы паказана абвешчаная стаўка.