Вынікі аўкцыёнаў СВОП Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь

Апошнія 12 радкоў уключна да аўкцыёну №
Архіў
Нумар Дата Форма* Тэрмін,
дзён
Коль-
касць
удзель-
нікаў
Колькасць
удзельнікаў,
заявы якіх былі
здаволены
Колькасць заявак,
дапушчаных да ўдзелу
ў аўкцыёне
Колькасць
здаволеных
заявак
Перша-
пачатковы
попыт,
млн. рублёў
Аб'ём
задаволеных
заявак,
млн. рублёў
Стаўка адсячэння**,
% гадавых
Сярэдня-
ўзважаная
працэнтная стаўка**,
% гадавых
Мінімальная стаўка,
прапанаваная банкамі,
% гадавых
Максімальная стаўка,
прапанаваная банкамі,
% гадавых
64 20.04.2016 ка 7 0 0 0 0 0,00 0,00
63 30.03.2016 ка 7 2 2 2 2 101 310,00 100 000,00 25,00 25,00 25,00 25,00
62 23.03.2016 ка 7 0 0 0 0 0,00 0,00
61 16.03.2016 ка 7 0 0 0 0 0,00 0,00
60 09.03.2016 ка 7 0 0 0 0 0,00 0,00
59 02.03.2016 ка 7 0 0 0 0 0,00 0,00
58 24.02.2016 ка 7 3 1 3 1 561 860,00 432 200,00 30,55 30,55 28,00 30,55
57 17.02.2016 ка 7 0 0 0 0 0,00 0,00
56 10.02.2016 ка 7 0 0 0 0 0,00 0,00
55 03.02.2016 ка 7 0 0 0 0 0,00 0,00
54 27.01.2016 ка 7 1 0 2 0 69 264,00 0,00 29,75 30,25
53 20.01.2016 ка 7 2 0 2 0 4 081 304,00 0,00 29,50 29,70

* Форма аўкцыёну: "об" – па абвешчанай стаўцы,
"ка" – конкурс працэнтных ставак па "амерыканскім" спосабе,
"кг" – конкурс працэнтных ставак па "галандскім" спосабе.

** Пры правядзенні аўкцыёну па абвешчанай працэнтнай стаўцы паказана абвешчаная стаўка.