Вынікі размяшчэння аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, намінаваных у беларускіх рублях

Апошнія 12 радкоў уключна да выпуску
Архіў
Назва выпуску / Рашэнне аб выпуску Пра-
цэ-
дура
размя-
шчэн-
ня*
Дата
правя-дзення
Дата
пага-шэння
Тэр-мін
аба-ра-
чэн-ня,
дзён
Аб'ём эмісіі,
млн.рублёў
Фактычны
попыт,
млн.рублёў
Размешчана
па намінале,
млн.рублёў
Размешчана
фактычна,
млн.рублёў
Стаўка адсячэння, % гадавых Сярэдня-ўзважа-ная стаўка, % гадавых Мінімальная стаўка, прапанаваная ўдзельнікамі, % гадавых Максімальная стаўка, прапанаваная ўдзельнікамі,% гадавых Коль-
касць
удзель-
нікаў
Коль-касць удзель-нікаў, заяўкі якіх былі зада-воле-ныя Коль-
касць
прапа-
ноў, дапу-
шчаных
да ўдзелу
ў аўк-
цыене
Коль-касць задаво-леных прапа-ноў Бягучы
кошт
NB-SB-BYN-0201 рашэнне аб выпуску ак 17.07.2019 24.07.2019 7 1 399,49 1 396,81 1 399,49 1 396,81 9,9993 9,9940 9,9888 9,9993 15 15 16 16
NB-SB-BYN-0199 рашэнне аб выпуску ак 10.07.2019 17.07.2019 7 2 836,71 2 831,29 2 836,71 2 831,29 9,9993 9,9888 9,9836 9,9993 20 20 26 26
NB-SB-BYN-0198 рашэнне аб выпуску ак 04.07.2019 10.07.2019 6 2 985,73 2 980,90 2 985,73 2 980,83 9,9992 9,9931 9,9808 9,9992 17 17 22 22
NB-SB-BYN-0197 рашэнне аб выпуску ак 26.06.2019 04.07.2019 8 1 503,49 1 501,31 1 503,49 1 500,21 9,9955 9,9909 9,9817 10,0001 17 17 25 24
NB-SB-BYN-0196 рашэнне аб выпуску ак 19.06.2019 26.06.2019 7 889,15 887,45 889,15 887,45 9,9993 9,9888 9,9783 9,9993 14 14 18 18
NB-SB-BYN-0194 рашэнне аб выпуску ак 12.06.2019 19.06.2019 7 2 244,77 2 240,54 2 244,77 2 240,48 9,9993 9,9888 9,8841 9,9993 19 19 27 27
NB-SB-BYN-0193 рашэнне аб выпуску ак 05.06.2019 12.06.2019 7 1 467,06 1 464,26 1 467,06 1 464,26 9,9993 9,9888 9,9783 9,9993 17 17 20 20
NB-SB-BYN-0192 рашэнне аб выпуску ак 29.05.2019 05.06.2019 7 820,76 825,27 820,76 819,19 9,9993 9,9940 9,9783 10,5018 14 13 19 16
NB-SB-BYN-0191 рашэнне аб выпуску ак 22.05.2019 29.05.2019 7 645,09 645,89 645,09 643,86 9,9993 9,9888 9,9783 10,0098 10 10 14 12
NB-SB-BYN-0189 рашэнне аб выпуску ак 15.05.2019 22.05.2019 7 1 189,50 1 187,25 1 189,50 1 187,23 9,9993 9,9836 9,9679 9,9993 17 17 21 21
NB-SB-BYN-0188 рашэнне аб выпуску ак 10.05.2019 15.05.2019 5 757,39 757,37 757,39 756,36 9,9928 9,9854 9,9708 10,0001 10 10 12 11
NB-SB-BYN-0187 рашэнне аб выпуску ак 02.05.2019 10.05.2019 8 882,89 880,96 882,89 880,96 9,9955 9,9863 9,9771 9,9955 11 11 13 13

* Працэдура размяшчэння:
"ак" – аўкцыён працэнтных ставак;
"ао" – аўкцыён па абвешчанай працэнтнай стаўцы;
"дк" – даразмяшчэнне шляхам правядзення аўкцыёну працэнтных ставак;
"до" – даразмяшчэнне па вызначанай працэнтнай стаўцы;
"п" – продаж без правядзення аўкцыёну (до 01.01.2017);
"пд" – даразмяшчэнне выпуску прададзенага без правядзення аўкцыёну (да 01.01.2017);
"з" – закрыты продаж (з 01.01.2017).


Нарматыўныя прававыя акты, якія рэгулююць выпуск аблігацый Нацыянальнага банка
Рэестр выпускаў усіх аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь