Вынікі размяшчэння аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, намінаваных у беларускіх рублях

Апошнія 12 радкоў уключна да выпуску
Архіў
Назва выпуску / Рашэнне аб выпуску Пра-
цэ-
дура
размя-
шчэн-
ня*
Дата
правя-дзення
Дата
пага-шэння
Тэр-мін
аба-ра-
чэн-ня,
дзён
Аб'ём эмісіі,
млн.рублёў
Фактычны
попыт,
млн.рублёў
Размешчана
па намінале,
млн.рублёў
Размешчана
фактычна,
млн.рублёў
Стаўка адсячэння, % гадавых Сярэдня-ўзважа-ная стаўка, % гадавых Мінімальная стаўка, прапанаваная ўдзельнікамі, % гадавых Максімальная стаўка, прапанаваная ўдзельнікамі,% гадавых Коль-
касць
удзель-
нікаў
Коль-касць удзель-нікаў, заяўкі якіх былі зада-воле-ныя Коль-
касць
прапа-
ноў, дапу-
шчаных
да ўдзелу
ў аўк-
цыене
Коль-касць задаво-леных прапа-ноў Бягучы
кошт
NB-SB-BYN-0228 рашэнне аб выпуску ак 12.02.2020 10.02.2021 364 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0
NB-SB-BYN-0227 рашэнне аб выпуску ак 12.02.2020 13.05.2020 91 20,00 0,00 0,00 6,8998 6,8998 1 0 1 0
NB-SB-BYN-0225 рашэнне аб выпуску ак 08.01.2020 06.01.2021 364 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0
NB-SB-BYN-0224 рашэнне аб выпуску ак 08.01.2020 08.04.2020 91 111,88 109,99 111,88 109,99 6,8998 6,8998 6,8998 6,8998 2 2 2 2
NB-SB-BYN-0223 рашэнне аб выпуску ак 11.12.2019 09.12.2020 364 109,51 102,02 109,51 102,00 7,4000 7,4000 7,3999 7,4000 3 3 4 4
NB-SB-BYN-0222 рашэнне аб выпуску ак 11.12.2019 11.03.2020 91 96,61 95,02 96,61 94,98 6,8998 6,8994 6,8990 6,8998 6 6 7 7
NB-SB-BYN-0220 рашэнне аб выпуску ак 13.11.2019 20.11.2019 7 2 858,68 2 853,60 2 858,68 2 853,49 9,4968 9,4864 8,9997 9,4968 20 20 23 23
NB-SB-BYN-0219 рашэнне аб выпуску ак 06.11.2019 13.11.2019 7 2 805,00 2 843,68 2 805,00 2 799,90 9,4968 9,4968 9,4864 9,4968 22 22 24 24
NB-SB-BYN-0218 рашэнне аб выпуску ак 30.10.2019 06.11.2019 7 2 319,55 2 315,51 2 319,55 2 315,33 9,4968 9,4968 9,4864 9,4968 21 21 23 23
NB-SB-BYN-0217 рашэнне аб выпуску ак 23.10.2019 30.10.2019 7 2 263,97 2 260,02 2 263,97 2 259,85 9,4968 9,4968 9,4864 9,4968 19 19 20 20
NB-SB-BYN-0216 рашэнне аб выпуску ак 16.10.2019 23.10.2019 7 2 195,48 2 191,63 2 195,48 2 191,49 9,4968 9,4968 9,4864 9,4968 18 18 20 20
NB-SB-BYN-0215 рашэнне аб выпуску ак 09.10.2019 16.10.2019 7 3 309,72 3 303,88 3 309,72 3 303,70 9,4968 9,4968 9,4864 9,4968 24 24 31 31

* Працэдура размяшчэння:
"ак" – аўкцыён працэнтных ставак;
"ао" – аўкцыён па абвешчанай працэнтнай стаўцы;
"дк" – даразмяшчэнне шляхам правядзення аўкцыёну працэнтных ставак;
"до" – даразмяшчэнне па вызначанай працэнтнай стаўцы;
"п" – продаж без правядзення аўкцыёну (до 01.01.2017);
"пд" – даразмяшчэнне выпуску прададзенага без правядзення аўкцыёну (да 01.01.2017).


Нарматыўныя прававыя акты, якія рэгулююць выпуск аблігацый Нацыянальнага банка
Рэестр выпускаў усіх аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь