Вынікі размяшчэння аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, намінаваных у замежнай валюце

Апошнія 14 радкоў уключна да выпуску
Архіў
Назва выпуску /
рашэнне аб выпуску
Пра-
цэ-
дура
размя-
шчэн-
ня*
Дата
правя-дзення
Дата
пага-шэння
Тэр-мін
аба-ра-
чэн-ня,
дзён
Аб'ём эмісіі,
млн.
Валюта наміналу Фактычны
попыт,
млн.
Размешчана
па намінале,
млн.
Размешчана
фактычна,
млн.
Стаўка адсячэння, % гадавых Сярэдня-ўзважа-ная стаўка, % гадавых Мінімаль-ная стаўка, прапана-ваная ўдзельнікамі, % гадавых Максімаль-ная стаўка, прапана-ваная ўдзельнікамі,% гадавых Коль-
касць
удзель-
нікаў
Коль-касць удзель-нікаў, заяўкі якіх былі зада-воле-ныя Коль-
касць
прапа-
ноў, дапу-
шчаных
да ўдзелу
ў аўк-
цыене
Коль-касць задаво-леных прапа-ноў Бягучы
кошт
NB-SB-USD-0206 Рашэнне аб выпуску ак 20.08.2019 19.08.2020 365 39,03 USD 172,79 39,03 38,00 2,7999 2,7300 2,6983 4,2501 16 4 36 6
NB-SB-USD-0195 Рашэнне аб выпуску ак 18.06.2019 17.06.2020 365 31,00 USD 105,80 31,00 30,00 3,3495 3,3495 3,3495 3,8039 10 1 19 1
NB-SB-USD-0190 Рашэнне аб выпуску ак 21.05.2019 20.05.2020 365 31,11 USD 119,62 31,11 30,00 3,6996 3,6996 3,6007 4,2504 12 2 15 2
NB-SB-USD-0184 Рашэнне аб выпуску ак 16.04.2019 15.04.2020 365 36,34 USD 77,64 36,34 35,00 3,8776 3,8344 3,6997 4,2504 9 5 22 13
NB-SB-USD-0178 Рашэнне аб выпуску ак 19.03.2019 18.03.2020 365 51,31 USD 78,63 51,31 49,39 3,8995 3,8951 3,8897 4,2495 9 4 15 9
NB-SB-USD-0173 Рашэнне аб выпуску ак 19.02.2019 19.02.2020 365 73,20 USD 85,04 73,20 70,45 3,9008 3,8997 3,8749 4,2497 10 9 17 15
NB-SB-USD-0169 Рашэнне аб выпуску ак 22.01.2019 22.01.2020 365 56,13 USD 64,65 56,13 54,07 3,9011 3,7932 3,6512 4,2499 12 10 24 21
NB-SB-USD-0163 Рашэнне аб выпуску ак 18.12.2018 18.12.2019 365 44,35 USD 93,50 44,35 42,75 3,7753 3,7355 3,7000 4,5009 12 1 24 4
NB-SB-USD-0160 Рашэнне аб выпуску ак 20.11.2018 20.11.2019 365 41,55 USD 76,25 41,55 40,00 3,9015 3,8961 3,8001 3,9501 10 9 18 17
NB-SB-USD-0158 Рашэнне аб выпуску ак 23.10.2018 23.10.2019 365 34,82 USD 47,69 34,82 33,52 3,9015 3,8993 3,7990 4,1395 9 8 14 10
NB-SB-USD-0152 Рашэнне аб выпуску ак 25.09.2018 25.09.2019 365 31,04 USD 39,94 31,04 29,88 3,9015 3,8993 3,8001 4,4998 7 6 9 7
NB-SB-USD-0149 Рашэнне аб выпуску ак 11.09.2018 11.09.2019 365 37,72 USD 36,31 37,72 36,31 3,9015 3,9004 3,8961 3,9015 6 6 7 7

* Працэдура размяшчэння:
"ак" – аўкцыён працэнтных ставак;
"ао" – аўкцыён па абвешчанай працэнтнай стаўцы;
"дк" – даразмяшчэнне шляхам правядзення аўкцыёну працэнтных ставак;
"до" – даразмяшчэнне па вызначанай працэнтнай стаўцы;
"з" – закрыты продаж.


Нарматыўныя прававыя акты, якія рэгулююць выпуск аблігацый Нацыянальнага банка
Рэестр выпускаў усіх аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь