Плацежны баланс Рэспублікі Беларусь з Украінай за 2020 год

у адпаведнасці з 6-м выданнем Кіраўніцтва па плацежным балансе і міжнароднай інвестыцыйнай пазіцыі (МВФ, 2009 г.)

(стандартнае прадстаўленне)
млн. долараў ЗША
Артыкулы 2019 год 2020 год 2020 год к 2019 году, %
I. Рахунак бягучых аперацый 2 514,4 1 822,1 72,5
1. Тавары і паслугі 2 524,1 1 845,8 73,1
экспарт 4 478,8 3 388,4 75,7
імпарт 1 954,7 1 542,6 78,9
1.1. Тавары 2 510,6 1 802,9 71,8
экспарт (у цэнах ФОБ) 4 141,5 3 147,3 76,0
імпарт (у цэнах ФОБ) 1 630,9 1 344,4 82,4
1.2. Паслугі 13,5 42,9 x
экспарт 337,3 241,1 71,5
імпарт 323,8 198,2 61,2
2. Першасныя даходы -13,7 -21,4 156,2
крэдыт 22,3 4,6 20,6
дэбет 36,0 26,0 72,2
3. Другасныя даходы 4,0 -2,3 x
крэдыт 12,9 5,6 43,4
дэбет 8,9 7,9 88,8
II. Рахунак аперацый з капіталам 0,2 -0,2 x
крэдыт 0,2 0,0 0,0
дэбет 0,0 0,2 x
Чыстае крэдытаванне (+) / чыстае запазычанне (-)
(сальда па дадзеных рахунку бягучых аперацый і рахунку аперацый з капіталам)
2 514,6 1 821,9 72,5
III. Фінансавы рахунак
Чыстае крэдытаванне (+) / чыстае запазычанне (-)*
(сальда па дадзеных фінансавага рахунку)
20,1 0,3 1,5
3.1. Прамыя інвестыцыі 31,5 17,1 x
Чыстае набыццё фінансавых актываў 44,3 24,5 55,3
Чыстае прыняцце абавязацельстваў 12,8 7,4 74,1
3.2. Партфельныя інвестыцыі -0,5 -0,6 75,9
Чыстае прыняцце абавязацельстваў -0,5 -0,7 57,6
Чыстае прыняцце абавязацельстваў 0,0 -0,1 4,2
у тым ліку: Сектар дзяржаўнага кіравання 0,0 0,0 x
3.3. Вытворныя фінансавыя інструменты 0,0 0,0 x
Чыстае набыццё фінансавых актываў 0,0 0,0 x
Чыстае прыняцце абавязацельстваў 0,0 0,0 x
3.4.Іншыя інвестыцыі -10,9 -16,2 148,6
Чыстае набыццё фінансавых актываў 9,9 -5,2 x
3.4.1. Іншыя інструменты ўдзелу ў капітале 0,0 0,0 x
3.4.2. Даўгавыя інструменты 9,9 -5,2 x
3.4.2.1. Цэнтральны банк 0,0 0,0 x
3.4.2.2. Дэпазітныя арганізацыі,
за выключэннем цэнтральнага банка
-1,2 0,0 0,0
3.4.2.3. Сектар дзяржаўнага кіравання 0,0 0,0 x
3.4.2.4. Іншыя сектары 11,1 -5,2 x
Наяўная валюта і дэпазіты 0,3 0,4 133,3
Крэдыты і пазыкі 0,4 12,5 x
Страхавыя, пенсійныя праграмы
і праграмы стандартных гарантый
0,0 0,0 x
Гандлёвыя крэдыты і авансы 10,4 -18,1 x
Іншая дэбіторская запазычанасць 0,0 0,0 x
Чыстае прыняцце абавязацельстваў 20,8 11,0 52,9
3.4.1. Іншыя інструменты ўдзелу ў капітале 0,0 0,0 x
3.4.2. Даўгавыя інструменты 20,8 11,0 52,9
3.4.2.1. Цэнтральны банк 0,0 0,0 x
3.4.2.2. Дэпазітныя арганізацыі,
за выключэннем цэнтральнага банка
12,1 1,3 10,7
3.4.2.3. Сектар дзяржаўнага кіравання 0,0 0,0 x
3.4.2.4. Іншыя сектары 8,7 9,7 111,5
Наяўная валюта і дэпазіты 0,0 0,0 x
Крэдыты і пазыкі 1,3 2,1 161,5
Страхавыя, пенсійныя праграмы
і праграмы стандартных гарантый
0,0 0,0 x
Гандлёвыя крэдыты і авансы 7,4 7,6 102,7
Іншая крэдыторская запазычанасць 0,0 0,0 x
3.5. Рэзервовыя актывы 0,0 0,0 x
IV. Шматбаковыя разлікі і статыстычныя разыходжанні -2 494,5 -1 821,6 73,0

* У адпаведнасці з шостым выданнем Кіраўніцтва па плацежным балансе і міжнароднай інвестыцыйнай пазіцыі (МВФ, 2009 г.) ў фінансавым рахунку павелічэнне актываў і абавязацельстваў адлюстроўваецца са знакам "+", іх памяншэнне – са знакам "-".