Агляд іншых дэпазітных арганізацый Рэспублікі Беларусь*

млн. рублёў Архіў 2007 г. – I паўгоддзе 2016 г. (BYR) Архіў з 2015 г. (BYN)
Паказчыкі 01.01.2021 01.07.2021 01.09.2021 01.10.2021 01.11.2021
Чыстыя замежныя актывы -9 378,4 -10 360,4 -9 592,7 -9 099,2 -8 685,1
Патрабаванні да нерэзідэнтаў 3 906,2 3 780,6 3 899,6 4 239,0 4 702,7
Замежная валюта
1 239,1 1 339,4 1 316,6 1 335,5 1 230,3
Дэпазіты
2 226,1 2 001,6 1 948,6 2 324,8 2 866,4
Каштоўныя паперы, акрамя акцый
123,9 121,5 120,6 120,8 118,0
Крэдыты
180,5 192,1 249,8 223,4 234,4
Іншае
136,7 126,0 263,9 234,5 253,6
Абавязацельствы перад нерэзідэнтамі 13 284,7 14 141,0 13 492,3 13 338,3 13 387,8
Дэпазіты
1 507,5 1 652,9 1 433,8 1 390,0 1 350,3
Каштоўныя паперы, акрамя акцый
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Крэдыты
11 686,7 12 295,1 12 009,4 11 871,5 11 948,1
Іншае
90,5 193,0 49,0 76,8 89,4
Чыстыя патрабаванні да органаў дзяржаўнага кіравання 943,6 2 756,2 1 211,9 1 745,7 -292,3
Патрабаванні да органаў дзяржаўнага кіравання 8 858,7 10 524,3 10 274,8 10 233,4 9 770,8
Каштоўныя паперы
8 657,3 10 305,8 10 017,6 9 980,9 9 533,2
Іншыя патрабаванні
201,4 218,5 257,2 252,6 237,6
Абавязацельствы перад органамі дзяржаўнага кіравання 7 915,1 7 768,1 9 063,0 8 487,7 10 063,2
Дэпазіты
7 446,6 7 221,2 8 563,4 7 973,2 9 612,7
Іншыя абавязацельствы
468,5 546,9 499,6 514,5 450,4
Патрабаванні да іншых сектараў 67 014,9 65 728,2 66 557,4 66 814,1 67 030,0
Патрабаванні да іншых фінансавых арганізацый
3 812,1 3 798,0 3 815,5 3 793,4 3 704,2
Патрабаванні да дзяржаўных нефінансавых арганізацый
24 103,5 22 595,3 22 783,4 22 702,9 22 466,4
Патрабаванні да іншых нефінансавых арганізацый
23 196,0 23 290,5 23 613,4 23 867,6 24 320,7
Патрабаванні да фізічных асоб
15 903,3 16 044,4 16 345,0 16 450,3 16 538,6
Чыстыя патрабаванні да Нацыянальнага банка 5 990,8 5 515,8 5 736,7 6 025,4 5 929,3
Патрабаванні да Нацыянальнага банка 8 072,5 7 487,1 7 903,3 8 228,2 8 339,0
Нацыянальная валюта
1 086,0 936,4 956,1 990,3 1 025,4
Абавязковыя рэзервы
6 986,4 6 550,7 6 947,0 7 237,6 7 313,4
Каштоўныя паперы, акрамя акцый
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Іншыя патрабаванні
0,0 0,0 0,2 0,3 0,2
Абавязацельствы перад Нацыянальным банкам 2 081,7 1 971,3 2 166,6 2 202,7 2 409,7
Дэпазіты
112,4 84,3 63,7 63,2 155,3
Крэдыты
1 969,2 1 887,0 2 102,9 2 139,5 2 254,3
Іншыя абавязацельствы
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дэпазіты, якiя ўключаюцца ў грашовую масу 43 618,0 42 027,2 41 975,6 42 937,7 41 667,2
Пераводныя дэпазіты, якiя ўключаюцца ў грашовую масу 15 657,4 15 329,4 15 209,7 15 486,6 14 931,6
Пераводныя дэпазіты іншых фінансавых арганізацый
84,7 117,1 118,6 154,2 268,9
Пераводныя дэпазіты дзяржаўных нефінансавых арганізацый
1 757,3 1 404,2 1 461,0 1 469,7 1 432,2
Пераводныя дэпазіты іншых нефінансавых арганізацый
7 849,1 7 603,2 7 661,7 7 860,6 7 121,6
Пераводныя дэпазіты фізічных асоб
5 966,3 6 205,0 5 968,3 6 002,0 6 108,9
Іншыя дэпазіты, якiя ўключаюцца ў грашовую масу 27 960,5 26 697,8 26 765,9 27 451,2 26 735,6
Іншыя дэпазіты іншых фінансавых арганізацый
1 452,0 1 409,5 1 415,6 1 423,8 1 453,4
Іншыя дэпазіты дзяржаўных нефінансавых арганізацый
3 239,8 4 060,9 4 087,9 3 965,3 4 019,9
Іншыя дэпазіты іншых нефінансавых арганізацый
6 771,0 6 448,9 6 787,9 7 408,7 6 740,9
Іншыя дэпазіты фізічных асоб
16 497,8 14 778,6 14 474,6 14 653,4 14 521,4
Дэпазіты каштоўных металаў 99,8 59,2 58,4 56,5 57,0
Каштоўныя паперы, акрамя акцый, якiя ўключаюцца ў грашовую масу 2 861,4 3 067,3 3 019,1 3 200,9 3 053,9
Дэпазіты, якія не ўключаюцца ў грашовую масу 686,8 736,7 705,5 699,9 665,7
Каштоўныя паперы, акрамя акцый, якія не ўключаюцца ў грашовую масу 510,4 488,3 481,4 477,9 470,8
Крэдыты 156,0 257,8 278,2 266,2 289,9
Вытворныя фінансавыя інструменты 1,2 0,1 0,0 0,1 0,1
Акцыі і іншыя віды ўдзелу ў капітале 12 901,8 14 109,2 14 207,5 14 345,3 14 412,4
Іншыя артыкулы (чыстыя) 3 735,5 2 893,9 3 187,6 3 501,5 3 364,9
Іншыя пасівы
7 579,1 6 779,6 7 081,5 7 104,4 7 193,7
Іншыя актывы
4 101,3 4 220,4 4 183,3 4 181,1 4 203,5
Аб'яднаныя карэкціроўкі
-257,7 -334,7 -289,3 -578,3 -374,8

* Па дадзеных банкаў. Пачынаючы з 01.02.2017 – па дадзеных банкаў і небанкаўскіх крэдытна-фінансавых арганізацый.


Метадалагічныя тлумачэнні:

Метадалагічныя тлумачэнні па разліку паказчыкаў прыведзены ў раздзеле 7 "Метадалагічныя каментарыі да табліц" Статыстычнага бюлетэня.