Агляд іншых фінансавых арганізацый Рэспублікі Беларусь*

млн. рублёў Архіў 2012 г. – I паўгоддзе 2016 г. (BYR) Архіў з 2015 г. (BYN)
Паказчыкі 01.07.2020 01.10.2020 01.01.2021 01.04.2021 01.07.2021
Чыстыя замежныя актывы -2 739,0 -3 243,9 -3 308,3 -3 170,3 -3 014,1
Патрабаванні да нерэзідэнтаў 826,1 877,6 863,9 1 024,9 1 044,2
Замежная валюта
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дэпазіты
125,3 110,2 39,2 137,8 27,1
Каштоўныя паперы, акрамя акцый
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Крэдыты
455,5 554,9 589,5 621,7 742,8
Іншае
245,2 212,4 235,2 265,4 274,4
Абавязацельствы перад нерэзідэнтамі 3 565,1 4 121,5 4 172,2 4 195,2 4 058,4
Дэпазіты
1,0 1,0 1,2 1,0 0,4
Крэдыты
2 063,8 2 489,7 2 603,7 2 549,5 2 496,9
Іншае
1 500,2 1 630,7 1 567,4 1 644,7 1 561,1
Чыстыя патрабаванні да органаў дзяржаўнага кіравання 3 031,6 3 287,6 3 018,1 3 457,7 3 188,5
Патрабаванні да органаў дзяржаўнага кіравання 4 462,2 5 153,4 4 922,2 4 556,4 4 369,4
Каштоўныя паперы
3 592,1 4 170,2 3 911,0 3 821,6 3 770,9
Іншыя патрабаванні
870,1 983,2 1 011,2 734,9 598,5
Абавязацельствы перад органамі дзяржаўнага кіравання 1 430,6 1 865,8 1 904,2 1 098,7 1 180,9
Дэпазіты
954,2 1 245,0 1 363,1 900,7 1 070,2
Іншыя абавязацельствы
476,5 620,9 541,1 198,1 110,7
Патрабаванні да дэпазітных арганізацый 5 237,3 5 388,0 5 676,4 5 595,7 5 462,5
Нацыянальная валюта
0,3 0,4 0,2 0,3 0,2
Дэпазіты
3 894,0 4 212,3 4 308,6 4 238,5 4 188,1
Іншыя патрабаванні
1 343,0 1 175,2 1 367,6 1 356,8 1 274,1
Патрабаванні да іншых сектараў 11 616,8 12 858,1 13 056,9 12 770,6 12 981,3
Патрабаванні да дзяржаўных нефінансавых арганізацый
3 123,0 3 400,4 3 492,1 3 510,5 5 046,3
Патрабаванні да іншых нефінансавых арганізацый
7 907,9 8 879,5 8 985,6 8 663,2 7 317,9
Патрабаванні да фізічных асоб
585,9 578,2 579,2 596,8 617,2
Дэпазіты 35,4 24,7 32,8 21,1 16,3
Каштоўныя паперы, акрамя акцый 2 421,7 2 629,9 2 653,5 2 685,3 2 798,4
Крэдыты 3 031,2 3 245,7 3 098,6 3 071,8 2 996,3
Вытворныя фінансавыя інструменты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Страхавыя тэхнічныя рэзервы 2 320,8 2 486,6 2 597,3 2 709,5 2 762,3
Рэзервы па страхаванні жыцця
803,7 887,2 922,8 956,8 979,6
Папярэднія ўзносы прэмій/рэзервы на пакрыццё страт неўрэгуляваных прэтэнзій
1 517,0 1 599,4 1 674,5 1 752,8 1 782,7
Акцыі і іншыя формы ўдзелу ў капітале 10 462,3 10 942,8 11 054,0 11 196,4 11 297,0
Іншыя артыкулы (чыстыя) -1 124,7 -1 039,9 -993,1 -1 030,4 -1 252,2

* Па даных страхавых арганізацый:

пачынаючы з 01.01.2012 – па даных страхавых арганізацый, ААТ ”Банк развіцця Рэспублікі Беларусь“, ДУ ”Агенцтва гарантаванага пакрыцця банкаўскіх укладаў“;

пачынаючы з 01.01.2013 – па даных страхавых арганізацый, ААТ ”Банк развіцця Рэспублікі Беларусь“, ДУ ”Агенцтва гарантаванага пакрыцця банкаўскіх укладаў“, ААТ ”Беларуская валютна-фондавая біржа“;

пачынаючы з 01.01.2015 – па даных страхавых арганізацый, ААТ ”Банк развіцця Рэспублікі Беларусь“, ДУ ”Агенцтва гарантаванага пакрыцця банкаўскіх укладаў", ААТ ”Беларуская валютна-фондавая біржа", лізінгавых арганізацый;

пачынаючы з 01.01.2018 – па даных страхавых арганізацый, ААТ ”Банк развіцця Рэспублікі Беларусь“, ДУ ”Агенцтва гарантаванага пакрыцця банкаўскіх укладаў“, ААТ ”Беларуская валютна-фондавая біржа“, лізінгавых арганізацый, ААТ ”Агенцтва па кiраваннi актывамi“.


Метадалагічныя тлумачэнні:

Метадалагічныя тлумачэнні па разліку паказчыкаў прыведзены ў раздзеле 7 "Метадалагічныя каментарыі да табліц" Статыстычнага бюлетэня.